Acció Ecologista-Agró denúncia que l’avantprojecte de Llei d’Espais Naturals ignora el canvi climàtic

La Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró ha denunciat en les seues al·legacions a l’avantprojecte de Llei d’Espais Naturals de la Generalitat Valenciana que este document s’oblida per complet del canvi climàtic. No hi ha ni una sola referència en tot el text. A més a més, este Avantprojecte de Llei realitza un tractament poc adequat de determinats aspectes de protecció ambiental. Este és el cas, per exemple, de la deficient protecció que planteja per a les zones humides o la nova figura ZIC (Zona d’Incentius per a la Conservació). AE-Agró també critica el model «protocol·lari» de participació publica i demana un model eficaç que garantisca la presència de tots els interessos i voluntats que concorren sobre els espais naturals.

En tot l’Avantprojecte de Llei d’Espais Naturals de la Generalitat Valenciana no hi ha cap menció al Canvi Climàtic ni als efectes de l’Escalfament Global, tal i com lamenta la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró en les seues al·legacions, presentades esta mateixa setmana. Així que, tal i com denuncia AE-Agró, l’Avantprojecte de Llei oblida el valor ambiental dels parcs naturals com a embornals de carboni i la gestió dels mateixos, necessaris per a combatre els processos erosius i la pèrdua de biodiversitat.

A més a més, este document suposa una gran oportunitat perduda pel que respecta a la protecció de les zones humides, que en l’arc mediterrani tenen un paper clau en la lluita contra el Canvi Climàtic. L’Avantprojecte insistix a mantindre com a referència de protecció el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, una ferramenta que els tribunals ja han dictaminat que no és eficaç per a la seua conservació.

Per a AE-Agró, la conservació, protecció i recuperació de les zones humides del País València suposa un problema ambiental de primer orde. I, en este sentit, exigix en les seues al·legacions l’ampliació del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i la declaració del Parc Natural de la Marjal d’Almenara. A més a més, també reivindiquem la inclusió de les reserves naturals fluvials dins de la Xarxa Valenciana d’Àrea Protegides, el reconeixement del valor paisatgístic i ambiental de les muntanyes del front litoral i la defensa de les vies pecuàries com a corredors ecològics, suprimides sense fonament ni argumentació en la proposta d’Avantprojecte.

La nova figura de conservació ZIC

L’Avantprojecte de Llei d’Espais Naturals crea una nova figura, la Zona d’Incentius per a la Conservació (ZIC), que no està regulada adequadament i que fins i tot resulta contradictòria amb la declaració d’espai natural protegit. Les ZIC concedixen prioritat per a subvencions, inversió públic i finançament de projectes, però sense que existisca una coordinació entre eixes activitats econòmiques i les figures de protecció pròpies dels espais naturals. Així, l’Avantprojecte de Llei redunda en el solapament de figures de protecció ambiental o econòmiques amb les ZIC sense establir una correlació ni orde entre elles.

En este sentit, cal lamentar que l’Avantprojecte busca diners quan els diners no són l’única ferramenta per a resoldre els problemes del nostre medi ambient. Per exemple, en matèria de gestió este document és clarament liberal i, per primera vegada en la història, s’introduïx en una Llei d’Espais Naturals valencians la intervenció d’entitats privades amb ànim de lucre. Per a AE-Agró esta mercantilització del medi ambient suposa un atac directe a l’actual model de gestió pública dels espais naturals.

Destacar també, pel que respecta a les mesures cautelars, que la nova normativa representa un retrocés en la protecció ambiental. I que resulta inadmissible que la iniciativa per a la declaració d’espais naturals dels ajuntaments haja de comptar amb autorització prèvia de la Conselleria competent. Finalment, lamentar que la participació pública no hauria de ser protocol·lària, tal i com es proposa, sinó que cal establir un model eficaç que garantisca la presència de tots els interessos i voluntats que concorren sobre els espais naturals.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *