Alaquàs realitza un estudi sobre la gestió de residus al municipi

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat un informe sobre la gestió de residus al municipi amb l’objectiu de conéixer amb més detall el comportament de la ciutadania pel que fa al reciclatge i poder establir un pla d’acció de futur que done resposta a les necessitats detectades.

De l’informe es desprén que Alaquàs és una de les poblacions que menys residus no seleccionats genera de tota la comarca amb vora 345 quilograms per habitant a l’any. Una xifra que el situa per baix de la mitja comarcal i reflexa el compromís i bon comportament de la ciutadania.

Pel que respecta als diferents residus, cal destacar que des de l’any 2017 els residus no seleccionats han anat disminuint de manera considerable, la qual cosa demostra un major increment en la separació. Pel que fa als residus de paper i cartró la quantitat replegada està estabilitzada des de l’any 2019 i respecte als envasos lleugers, s’ha detectat un increment important respecte a l’any 2019. Ha disminuït també l’arreplegada de vidre i el consum de piles s’ha duplicat.

És important destacar que l’any 2020 ha sigut significativament diferente respecta a la resta d’anys com a conseqüència de la pandèmia i per això ha sigut difícil realitzar la seua valoració.

L’informe es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alaquàs en el següent enllaç: https://www.alaquas.org/ficheros/documentos/2018/31/16901/04052021informe_t%C3%A8cnic_informe_residus_2020.pdf