Albalat dels Sorells presenta el seu Pla de Mobilitat Sostenible

El passat dijous es va presentar a l’Espai Cultural el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Albalat dels Sorells.

L’estudi que porta realitzant-se des de fa mesos ha analitzat el conjunt de desplaçaments de persones i mercaderies que es realitzen dins del nucli d’esta localitat de l’Horta Nord.

El Pla de Mobilitat recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu fomentar formes de desplaçament més sostenibles dins del poble d’Albalat, és a dir mitjans de transport que facen compatible el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint d’esta forma, una millor qualitat de vida per als ciutadans de la localitat.

L’equip redactor, format per: dos enginyers elèctric, una enginyera tècnica industrial amb l’especialitat mecànica, un tècnic especialista en delineació i obres i una sociòloga van fer treballs de camp recollint dades que posteriorment s’han plasmat en un document de més de 200 fulls en el que es detallen les dades i les propostes de millora que l’equip planteja per fer la mobilitat d’Albalat més sostenible.

Segons comenta Nicolau Claramunt, alcalde de la localitat, el Pla de Mobilitat pretén
millorar la vida, la salut i la seguretat de tot el veïnat amb propostes per afavorir que els desplaçaments dins del nucli urbà es facen majoritàriament de manera sostenible.
Totes estes actuacions que s’emmarquen en el projecte Albalat 00 i que el consistori ja ha començat a aplicar des de fa temps, milloraran notablement la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Albalat dels Sorells.

Per concloure, Claramunt ha declarat que l’estudi també recull els projectes «Horta Nord en bici» i la ruta cicloturística de la Mancomunitat del Carraixet en la que també participem.

El PMUS encara està en fase d’estudi i és susceptible d’incorporar propostes fetes per la ciutadania i associacions del poble.