Alboraia acorda la liquidació d’un dels seus tres grans deutes

L’equip de govern ha aconseguit resoldre en solitari, amb el vot en contra de l’oposició, un dels tres grans deutes econòmiques que ha llastrat el municipi des de fa més de 15 anys, xifra que hui ascendeix a més de 35.000.000 euros. A través de la Junta General de l’empresa municipal Egusa, i amb l’assessorament tècnic i jurídic de l’equip d’advocats i especialistes en temes mercantils, s’ha arribat a l’acord necessari per a saldar el deute d’un assumpte de difícil resolució que mantenia embargats els principals béns urbanístics municipals (edificis, terrenys, i comptes) que en el seu moment es van cedir a l’empresa municipal pel govern del Partit Popular, llavors amb majoria absoluta.

Durant aquests anys, s’ha treballat per a trobar un punt d’acord amb l’empresa creditora i s’ha aconseguit ajornar els embargaments per a evitar majors perjudicis al municipi. Hui per fi, després de superar moltes dificultats, l’equip de Govern tira avant un acord beneficiós per al poble i amb totes les garanties jurídiques necessàries, ja que salva les propietats municipals i paga a l’empresa amb el sòl.

El deute es va originar sota el govern de majoria absoluta del Partit Popular. L’anterior alcalde va crear una empresa mixta i va arribar a un acord amb la constructora per a edificar en Port Saplaya una nova marina, en la zona en la qual actualment operen Alcampo i Leroy Merlin, per al que la constructora va avançar més de 23 milions d’euros a Egusa en concepte de beneficis. L’operació urbanística va resultar fallida i mai es va retornar tal avançament. Posteriorment es va dissoldre l’empresa conjunta i es va reclamar a l’Ajuntament el deute que hui s’acorda liquidar, després d’anys de litigis i negociacions.