Alboraia inverteix més de 200.000 euros per a renovar el col·lector d’aigües residuals de Port Saplaya

L’element, crucial per a la xarxa de clavegueram, presenta signes de deterioració per la seua profunditat, la inestabilitat del terreny per l’arena i el trànsit rodat

L’Ajuntament d’Alboraia destinarà 200.485,49 euros a la renovació del col·lector d’aigües residuals de Port Saplaya, situat en el tram que connecta amb l’estació de bombament d’aigües fecals sota el pàrquing del Centre Comercial Alcampo. El Consistori pretén atallar, així, un problema que portaria a un futur col·lapse de la citada eina, clau en la xarxa de clavegueram i en el tractament d’aquesta aigua contaminada.

La solució, que es durà a terme pròximament i amb una duració estimada de dos mesos, executarà un nou col·lector del mateix diàmetre que l’existent amb un traçat que se separe de l’actual a través de pous intermedis, permetent, durant les obres, el funcionament del desguàs actual a la EBAR a través del col·lector existent, sense desviaments provisionals del cabal.

La posada en marxa de l’actuació es produeix després dels informes d’FCC Aqualia, empresa concessionària del servei de gestió d’aigua potable i sanejament de la localitat, i de les inspeccions realitzades pels tècnics municipals. En aquestes comprovacions, és on s’ha comprovat i confirmat l’inici d’una deformació del col·lector que urgia corregir.

La deterioració ve produït per la profunditat del col·lector, la inestabilitat del terreny generada per l’arena a causa de la proximitat de la mar, les variacions del nivell freàtic i el trànsit rodat pesat que suporta la zona a causa de la circulació de camions per a la càrrega i descàrrega del centre comercial.