Alcàsser convoca ajudes per a les famílies amb menys recursos

L’Ajuntament d’Alcàsser ha convocat ajudes econòmiques per a les famílies amb menys recursos del municipi, prenent com a referència l’IBI de l’any 2020. Com explica la regidora de Benestar Social, Paqui Abella, «amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament respon al compromís amb aquelles famílies la situació socioeconòmica de les quals s’ha agreujat al llarg d’enguany, i tenen dificultats per a fer front a determinades despeses derivades de l’ús de l’habitatge habitual, com el rebut de l’IBI».

D’aquesta manera, la quantia de les ajudes cobrirà des del 30% fins al 100% del cost total de l’impost, podent arribar fins als 350 euros màxim. L’import que reben les famílies dependrà de la situació sociofamiliar, que serà valorada prèviament pels Serveis Socials del municipi segons les Bases Reguladores aprovades.

Els requisits per a accedir a les ajudes són: ser titular de l’habitatge habitual objecte de la sol·licitud; estar empadronat en l’habitatge habitual del municipi objecte de la sol·licitud durant almenys 12 mesos; no posseir altres propietats urbanes ni rústiques; estar al corrent de les obligacions tributàries; i tindre una puntuació igual o superior a 11 punts d’acord amb el barem aplicable.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha assenyalat que «som conscients de com la pandèmia ha afectat els veïns i veïnes del municipi. Per això, amb aquestes ajudes, fem un pas més perquè ningú es quede arrere en la recuperació econòmica i social que estem impulsant des de l’Ajuntament».

El termini per a presentar la sol·licitud acaba el 15 de gener de 2021. Les bases de la convocatòria i la documentació a aportar es pot consultar i descarregar a la web de l’Ajuntament (www.alcasser.es). Per a més informació, els Serveis Socials del municipi estan a la disposició de la ciutadania, bé de manera presencial al carrer San Martín s/n, bé telefonant al 961 222 995 de 9.00 a 14.00 hores.