Alfara del Patriarca inicia el diagnòstic participatiu per a l’elaboració dels II Plans d’Igualtat Intern i Municipal

El departament de Serveis Socials, amb la col·laboració de la consultora ‘EQUÀLITAT, participació i igualtat’, comença l’elaboració dels Plans Municipal i Intern d’igualtat, mitjançant el diagnòstic participatiu.

 

Aquest està composat, d’una banda, per diverses entrevistes en profunditat dirigides a persones notables del municipi, que coneixen bé la història d’Alfara del Patriarca, així com a funcionariat coneixedor del funcionament i organització del consistori.

 

D’altra banda, es realitzaran ‘focus groups’, és a dir, dinàmiques grupals, dirigides al teixit social del municipi, així com a personal de l’Ajuntament agrupat per departaments.

 

Aquesta fase d’investigació sociològica pretén aprofundir en, per un costat, les necessitats i percepcions de la ciutadania al voltant de diverses àrees i, d’altre, el funcionament, percepcions i necessitats de la plantilla de l’Ajuntament en diferents aspectes laborals, familiars i personals.

 

La fase de diagnòstic participatiu tindrà lloc durant els dies 3, 4, 18 i 19 de febrer de 2021.

 

Continuarem informant sobre aquesta i les properes fases en l’elaboració dels Plans d’Igualtat Intern i Municipal.