Almàssera contractarà un nou ADL orientat a la dinamització i promoció econòmica local

L’Ajuntament d’Almàssera començarà l’any amb la contractació d’un nou ADL que s’unirà a la tècnica que ja presta els seus serveis d’intermediació laboral una vegada a la setmana en l’ajuntament. “El o la nova tècnica ADL estarà prioritàriament orientada a la dinamització i la promoció econòmica local, amb orientació específica al xicotet comerç local, el foment de l’emprenedoria i la creació de nous projectes empresarials entre els sectors emergents i prioritaris del nostre municipi; així com als Plans d’Ocupació Municipal”, ha informat Joan-Carles Jover, regidor de Promoció Económica Sostenible .

El regidor ha mostrat la seua satisfacció i ha comentat, “que resulta un recurs públic municipal molt demandat i, per tant, molt esperat entre els comerciants locals, així com entre les microempreses ubicades al poble, als quals prestarà l’assessorament tècnic necessari per fer més competitius els seus negocis i, per tant, la consolidació dels llocs de treball”.

Una vegada es va signar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Almàssera i de Tavernes Blanques amb el Consorci Pactem Nord la passada tardor, es va iniciar el procés de selecció del/a tècnic/a d’Agent de Desenvolupament Local (ADL), complint els criteris d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, a més del de transparència.

A més, “l’ADL és un instrument promogut pel nostre Ajuntament d’Almàssera amb l’objectiu de dinamitzar la creació d’activitat empresarial, la intermediació laboral, amb especial incidència en l’assessorament i la formació de les persones aturades; així com el foment de l’emprenedoria i la creació de nous projectes empresarials”, ha ressaltat Jover.

El regidor també ha volgut referir-se al fet de que siguen tècnics compartits amb el consorci Pactem Nord, i ha destacat que açò “fa possible accedir a la tecnologia metodològica que proporciona el Pacte Territorial per la Formació i l’Ocupació que constitueix el consorci, a més de compartir despeses entre les institucions participants. Així, l’Ajuntament d’Almàssera destinarà, del seu pressupost municipal per a 2021, 28 mil euros en aquesta acció; el que constitueix un benefici per a la ciutadania del poble”.