Catarroja llança un paquet de mesures en matèria impositiva

L’Ajuntament de Catarroja ha posat en marxa un paquet de mesures amb l’objectiu de facilitar el pagament dels tributs i taxes municipals i de salvaguardar els drets i interessos de les i els contribuents durant el període d’estat d’alarma i crisi sanitària. Totes aquestes mesures s’han pres seguint el marc de CECOPAL.

“Aquest paquet de mesures és un primer pla de xoc per a alleujar la imposició fiscal mentre dure aquesta situació, des de l’Ajuntament estem en contínua coordinació amb Conselleria i Ministeri per a reforçar, quan siga necessari aquestes ajudes”, ha explicat Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja. “Com no podia ser d’una altra forma en una situació com aquesta, des de l’administració més pròxima tendim la mà a la ciutadania i continuem treballant, intensament, perquè tots els serveis funcionen i perquè durant aquest període el primordial per a les famílies de Catarroja, que és la seua salut i alimentació, estiguen garantides”, explica Lorena Silvent.

Estàs mesurades implicaran una alteració del calendari fiscal que es concretarà en les següents mesures:

1.   Suspensió dels terminis de pagament de tots els deutes existents.

2.   Ampliació fins al 5 de juny de 2020 el període de cobrament en voluntària de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la Taxa de Guals (data de càrrec de rebuts domiciliats el 20 de maig de 2020).

3.   Ampliació fins al 15 de juliol de 2020 el període de cobrament en voluntària de la Taxa de Fem (data de càrrec de rebuts domiciliats el 30 de juny de 2020).

4.   Establir com a nou període de cobrament en voluntària de la Taxa d’ocupació amb taules i cadires del 5 d’octubre de 2020 al 7 de desembre de 2020, (data de càrrec de rebuts domiciliats el 20 de novembre de 2020). IMPORTANT: no estant subjectes a la taxa durant els sis mesos de duració de la crisi sanitària corresponent al 2n i 3r trimestre de 2020, període de temps en què es declara la inexistència de fet imposable.

5.   Procedir a la devolució de l’import corresponent dels serveis cobrats per l’Ajuntament i suspesos al no poder-se prestar per tancament d’instal·lacions municipals com per exemple instal·lacions esportives, sent l’UTE d’esports la que d’ofici procedisca a aquesta devolució, a excepció dels serveis gestionats directament per l’Ajuntament que es procedirà a la devolució a sol·licitud de l’interessat (escola de tennis).

6.   Se suspén el cobrament de la taxa de mercat ambulant i fix que no pot exercir activitat.

7.   És suspenen els càrrecs en compte dels fraccionaments/ajornaments domiciliats així com les fraccions del Pla Personalitzat de Pagaments durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma. Finalitzat aquest es tornaran a produir els càrrecs en compte.

Altres mesures

D’altra banda, des de l’administració local s’està treballant per a agilitar els pagaments als proveïdors, de manera que es puga, en aquesta situació de crisi, alleugerir la seua situació econòmica oferint liquiditat.

Convé recordar que l’Ajuntament podrà adoptar noves mesures per a flexibilitzar el pagament de tributs a les famílies i empreses més afectades conforme evolucione la crisi sanitària. D’aquesta forma, el CECOPAL està en contínua comunicació per a poder llançar mesures tan prompte com siga possible.

Finalment, recordar a la ciutadania que els tràmits administratius estan suspesos temporalment, excepte Benestar Social.