Catarroja reafirma el seu compromís amb la igualtat

La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Catarroja reafirma el seu compromís amb la igualtat i la no discriminació en el municipi. En 2016 l’Ajuntament de Catarroja va aprovar el primer Pla d’Igualtat intern abordant-lo com un principi fonamental de les relacions laborals i de la gestió dels recursos humans de la corporació. Atés que les organitzacions són ens vius i evolucionen amb la societat, en 2022 ens trobem elaborant un nou Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) amb el qual realitzarem accions durant un altre període de 4 anys (2022-2026).

«L’objectiu no és un altre que adaptar-nos a les necessitats de la societat i dels membres de l’organització per a continuar avançant en el desenvolupament d’un marc favorable de relacions laborals basat en la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat, promovent un entorn segur i saludable», explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.

La implantació d’un segon Pla d’Igualtat suposarà millores respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes en l’organització i per extensió, en el conjunt de la societat. Durant tot el procés de desenvolupament i avaluació del II Pla d’Igualtat l’Ajuntament comptarà amb la representació legal de la plantilla. Per això s’ha constituït la Comissió Negociadora paritària que ens guiarà durant el disseny i realització d’aquest II Pla d’Igualtat.

Aplicar mesures d’igualtat parla d’un clar compromís amb la realitat de la nostra societat, però té conseqüències a molts altres nivells com la millora del clima i les relacions laborals, el benestar de treballadors i treballadores i la imatge de l’Ajuntament davant la ciutadania, empreses i el conjunt de la societat.

L’any 2022 la discriminació laboral per qüestions de gènere es revela com el reducte de models organitzacionals antiquats i polítiques obsoletes. És necessari que els Ajuntaments, com a organisme més pròxim a la societat, ens fem responsables de models de gestió que parlen d’igualtat, diversitat i sostenibilitat, per a contribuir a conformar la societat del futur.