Catarroja soluciona incidències urbanes amb la participació ciutadana i una brigada de set operaris

El programa d’urbanisme Carrer a Carrer de l’Ajuntament de Catarroja compleix dos anys des que es va posar en marxa. En este temps, s’han portat a terme inspeccions en un total de 40 carrers per tal de detectar les possibles incidències que existiren i donar-los solució.

Estes actuacions s’han realitzat en coordinació amb els veïns i veïnes de cada zona. Així, prèviament a la inspecció, s’ha convocat els ciutadans perquè feren arribar als equips tècnics de l’Ajuntament les seues demandes, queixes i propostes en relació amb els possibles problemes que pogueren trobar al carrer.

Amb esta acció de participació ciutadana i la inspecció tècnica realitzada s’han pogut resoldre problemes diversos en relació amb l’asfaltat, la senyalització de la calçada o l’estat de les voreres i els passos per a vianants, per exemple.

Les intervencions realitzades també s’han dirigit a la reordenació dels carrers per afavorir que totes les persones puguen fer-ne ús i no només els vehicles motoritzats. Alhora, s’ha estudiat com aprofitar l’espai de la millor manera i s’han augmentat les places d’aparcament. Per últim, un dels objectius clau també ha sigut l’eliminació de barreres arquitectòniques.

A més, el programa Carrer a Carrer ha suposat la contractació d’un total de 7 persones que conformen la brigada que treballa cada dia en les incidències puntuals. Així, Carrer a Carrer atén totes les xicotetes problemàtiques que es detecten en la via pública.

De nou, la col·laboració ciutadana té un gran pes en esta tasca, ja que s’ha donat al veïnat la possibilitat de notificar aquells problemes que observen al carrer mitjançant la pàgina de Facebook de Carrer a Carrer, que ja supera els 1.000 seguidors. Al llarg d’estos dos anys s’han pogut resoldre una gran quantitat d’incidències gràcies als comentaris dels catarrogins i catarrogines.

D’esta manera, entre altres accions, s’han repintat places d’aparcament i s’ha delimitat l’espai que poden ocupar les terrasses a la via pública, s’han insonoritzat trapes de clavegueram, retirat bol·lards innecessaris i s’ha procedit a la neteja de solars i embornals.

Per al regidor d’Urbanisme, Martí Raga, estes intervencions “solucionen xicotets problemes, però milloren substancialment les condicions en què es troben els barris”. Quant a la reordenació dels carrers, per a Raga, “es tracta de tindre en compte a totes les persones que els transiten, no només als vehicles motoritzats i afavorir una mobilitat plural i sostenible”. A més, des d’Urbanisme es marca un objectiu molt clar: “d’ací al final de legislatura pretenem inspeccionar tots els carrers del municipi”, explica el regidor.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *