Comencen les obres de l’avinguda General Palafox

L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat aquesta setmana els treballs de millora de l’accessibilitat i reparació de la calçada a l’avinguda General Palafox. Es tracta d’un projecte municipal que compta amb un pressupost de 47.000 euros i que té l’objectiu de reparar els danys ocasionats per l’arbrat en la via pública.

Els treballs consistiran en millorar l’accessibilitat en l’encreuament de l’avinguda amb els carrers Alcoi i Josep González Huguet i reparar els desperfectes ocasionats a la calçada en el tram d’aquesta avinguda amb els carrers Alcoi i Bonavista.

Per una banda, es crearan guals peatonals accessibles en les voreres dels actuals passos per a vianants existents en l’àmbit de l’actuació i es repararan els desperfectes en la calçada de la zona d’aparcament lateral que hi ha junt a l’albereda de les Autonomies. De manera simultània tindran lloc les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques i la reparació dels danys en la via pública per l’arbrat.