Compromís, Canviem entre tots i Esquerra Unida Alaquàs presenten una innovadora proposta d’organització

Quasi un mes després de la constitució del consistori, i després de diverses reunions entre els diferents partits representats a l’Ajuntament d’Alaquàs, Compromís, Canviem entre tots i Esquerra Unida Alaquàs, presenten una proposta d’organització de l’Ajuntament absolutament innovadora, en la que la tasca de govern per part del grup PSOE es vorà reforçada amb quatre persones alliberades (tres alliberats i un assessor), però amb la novetat que també l’oposició disposarà de persones alliberades per tal de disposar del temps i dels recursos necessaris per permetre fer una oposició responsable i activa i portar endavant les tasques de fiscalització i control que la població ha demanat.

Entre les diferents propostes recollides en el document, està la creació d’una comissió de control i seguiment del govern presidida per un regidor de l’oposició, la regulació dels terminis d’intervenció als plens per tal que tots disposen del mateix temps i assegurar el dret a rèplica, mantindre absolutament totes les atribucions del ple i no delegar en cap òrgan com alcaldia o junta de govern i fer les convocatòries dels plens i les comissions informatives mensuals amb prou de temps per disposar de la informació a debatre i poder treballar-la.

Aquesta proposta suposa una alternativa a la presentada pel PSOE ja que dóna més participació, estalvia despeses i redistribueix els recursos de manera més equitativa i justa.

Els portaveus de les tres formacions de l’oposició han manifestat el seu desig que el diàleg i les propostes en positiu siguen el centre de l’activitat política en aquesta nova legislatura i confien plenament que amb el treball de tots podran aconseguir-ho. Encara que s’ha endarrerit massa l’organització de l’ajuntament, els diferents grups han manifestat voler començar a treballar en els temes importants q afecten a la ciutadania d’Alaquàs i que serviran per millorar la qualitat de vida de la població.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *