Compromís per Paterna presenta una moció per l’adhesió del municipi a la xarxa de ciutats que caminen

Compromís per Paterna ha presentat una moció, per al seu debat al pròxim plenari municipal, on planteja l’adhesió del municipi a la xarxa de ciutats que caminen. Indiquen des de la formació que realitzen aquesta proposta entenent que la mobilitat per als vianants està cobrant cada dia major importància en un món cada vegada més conscienciat amb la sostenibilitat i el medi ambient. Destaca en este sentit el regidor de la formació Carles Martí que “és important que Paterna no es quede arrere i impulsem la mobilitat per als vianants a través del desenvolupament de línies d’actuació específiques que afavorisquen els desplaçaments a peu en el marc de la mobilitat sostenible”.

 

Argumenten fonts de la formació que “en el cas de Paterna, i en el moment en que estem, a les portes d’iniciar la redacció d’un nou PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible), cal un compromís fort amb aquestes polítiques de pacificació del tràfic per a vianants. Ja al PMUS vigent, de l’any 2009, es recomanava ampliar i potenciar les zones de vianants, fet que no s’ha portat a terme més enllà d’una xicoteta zona al centre històric”.

 

“Cal recordar que la Carta de Drets del Vianant, aprovada en 1988 pel Parlament Europeu i

la Carta Internacional del Caminar, d’Octubre de 2006, regulen específicament

els drets del vianant i plantegen entre els seus punts a desenvolupar incrementar la mobilitat integral, dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones, millorar la integració de les xarxes per als vianants i el planejament especial i usos del sòl en suport a la comunicació a peu”, apunten les mateixes fonts.

 

“Són moltes les ciutats arrel del mòn que ja ho han fet i això suposa una aposta decidida per viure en un entorn sa on poder gaudir lliurement dels espais públics amb garanties per al benestar físic i psicològic, manifesta Carles Martí en referència a la proposta realitzada per Compromís”.

 

“Volem alcançar dos acords, el primer que es ratifique la Carta Internacional del Caminar i sol·licitar l’adhesió del municipi de Paterna a la Xarxa de Ciutats que Caminen i el segon redactar el nou PMUS atenent a totes les recomanacions de l’associació, la carta de drets del vianant i la Carta Internacional del Caminar”, indica el mateix regidor.