Compromís per Alboraia planteja en el seu programa una bateria de propostes socials

Compromís per Alboraia planteja en el seu programa una bateria de propostes socials que afecten a col·lectius molt diferents. Un dels punts destacats és la conciliació de la vida laboral i familiar. En eixe aspecte en el programa s’indica que l’Ajuntament directament o amb col·laboració d’entitats del poble ha d’organitzar activitats en períodes no lectius (pasqua, nadal, estiu). La coalició planteja l’aplicació progressiva de bonificació significativa en els preus de serveis com l’Escola d’estiu per a famílies amb més d’un fill-a matriculat o famílies monoparentals: «sense conciliació no hi ha igualtat. Hi ha moltes famílies que van molt justes econòmicament però que necessiten activitats per als xiquets-es perquè han d’anar a treballar quan els menors tenen vacances escolars».

Altre punt destacat en el programa és el Consell de la Dona (la seua creació es va aprovar per una moció de la coalició durant la legislatura que acaba) inicie les seues activitats. Durant la legislatura que acaba, l’Ajuntament ha realitzat el pla intern d’igualtat que afecta al personal de la corporació municipal, però ara s’ha d’enfrontar l’elaboració del Pla d’igualtat del poble. Des de la coalició afirmen «el treball per la igualtat efectiva és una feina de tots els dies (no només del 8 de març i del 25 de novembre). Les activitats s’han de desenvolupar durant tot l’any i impulsarem el Consell de la Dona per a què les dones puguen participar en l’elaboració del Pla d’igualtat del poble».

Per a la coalició, altres aspectes fonamentals en el seu programa són l’accessibilitat universal i l’eliminació de barreres arquitectòniques; la promoció del voluntariat a l’hora de recolzar a majors i depenents; l’adequació d’espais públics per a què majors, infància i joventut puguen practicar esport i fer activitats de temps lliure.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *