Compromís per Mislata: «El govern de Bielsa incompleix la llei pressupostària»

L’alcalde de Mislata va convocar un plenari ordinari el dia 22 de juliol, de forma irregular, per a traure endavant l’aprovació d’un crèdit extraordinari per un import superior als 640.000 euros que la corporació municipal desconeix si consta de l’autorització obligatòria de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, malgrat que el grup municipal Compromís per Mislata va preguntar insistentment sobre l’existència d’aquest informe.  Aquest crèdit està destinat a pagar les factures pendents dels exercicis 2014 i 2015 que ascendeixen a un total de 641.413, 37 euros i que, segons la portaveu municipal, Maria Luisa Martínez Mora, “no han eixit dels calaixos” però que fins fa poc més d’una setmana l’oposició no en tenia coneixement.

La quantia que l’Ajuntament de Mislata deu a les diferents empreses passa dels 39.000, 60.000, 129.000 o 144.000 euros de les més grans, a factures molt xicotetes de 3,25 euros  de material d’oficina o altres de 4,26 euros en cargols que en alguns casos duen esperant a ser abonades més d’any i mig. Davant aquesta situació, el regidor de Compromís per Mislata, Javier Gil, ha declarat que “resulta lamentable que ‘la gran gestió econòmica’ que ens ven el senyor Bielsa ens haja obligat a sol·licitar un crèdit de més 640.000 euros per a pagar factures que en alguns casos sobrepassen de poc els tres euros”.

Però, segons Compromís per Mislata, el problema que té el govern de Bielsa entre les mans va molt més enllà. Segons l’informe d’intervenció referent a la sol·licitud del crèdit: “les despeses derivades de l’operació de crèdit no es troben degudament pressupostades” i açò significa que el govern de Bielsa ha realitzat despeses sense consignació pressupostària i, per tant, ha infringit la normativa vigent en relació als pressupostos de les entitats locals, la qual considera al seu article 173 “nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringisquen l’esmentada norma”.

A més, cal destacar que l’operació que es vol licitar a més de no comptar amb el permís de la Generalitat, o almenys aquest grup municipal no en té constància de la seua existència; requereix una modificació pressupostària que garantisca la consignació per a poder assolir les quotes d’aquest préstec i que s’han de pagar durant l’any en curs.

Així, el portaveu de Compromís per Mislata, Javier Gil, ja va apuntar al plenari municipal que “la gran jugada mestra que el govern de Bielsa ens vol vendre és que amb el romanent de tresoreria es pagarà aquest préstec; i davant aquesta afirmació em pregunte si no seria mes lògic prendre una decisió amb més trellat i menys pressa. ¿Com quina? Com amortitzar un altre crèdit que tinga els tipus d’interès més alts, i que per tant resulta més car per al poble de Mislata. ¿O com resulta que els diners vénen de les aportacions veïnals és preferible quedar bé a estalviar diners? Així és. El que pretén el govern de Bielsa és tapar el pufo de les factures impagades dels anys 2014 i 2015”. Gil afig que “aquest ajuntament ha tingut molta sort, ja que els titulars de les factures no pagades en un termini de 60 dies des que es registren a l’ajuntament poden demanar els interessos de retard, establerts per a aquest període en un 8.05% anual, fet que podria suposar per a les arques municipals un increment més del pufo”.

Per últim, Javier Gil ha manifestat que “la qüestió és molt més greu del que sembla, per una banda s’ha gastat uns diners sense estar pressupostades; i, per altra banda, i parant atenció a un informe del Síndic de Greuges, les despeses realitzades sense consignació constitueixen, possiblement, una vulneració de la Llei de Contractació Pública, ja que s’ha prescindit del procediment de contractació legalment establert”.

Des de Compromís apunten que no es mostrarien estranyats si durant enguany seguiren apareixent factures “no eixides dels calaixos”, però que segurament estaran esperant damunt d’una taula o una prestatgeria. De fet, durant l’actual exercici han eixit factures per valor de 800.000 euros, fet que desmunta la tan pregonada fita del superàvit d’1.7 milions d’euros a les arques públiques de Mislata.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *