Compromís per Torrent aprova una resolució amb 15 propostes d’aplicació urgent

El 24 de maig de 2015 quedarà marcat en la història de la democràcia a Torrent com un punt clau d’inflexió. Els torrentins i les torrentines vàrem dir clarament que no volíem continuar amb la vella política, amb la vella manera d’entendre la política.

 

Des de Compromís estem molt agraïts i agraïdes amb la ciutadania torrentina per atorgar-nos la responsabilitat que ens ha donat. Sempre ho hem dit i ens refermem: el nostre és un projecte obert, de participació ciutadana i sense vosaltres no seríem res, sou indispensables.

 

Compromís ha obtingut 6.241 vots i 4 regidors a l’Ajuntament de Torrent (que n’haurien sigut 5 per només 38 vots més). A més a més, en les votacions a les Corts, Compromís arriba fins als 7.057 vots, que, sumats als 4.061 que va traure Podemos, mostra que l’espai ciutadà que vol unes polítiques alternatives al bipartidisme és la primera força a Torrent.

 

Compromís som l’única força amb representació a l’Ajuntament que pugem en nombre de vots i regidors, aconseguint doblar el que ja era el nostre millor resultat de la història, el que traguérem en 2011.

 

Per altra banda, el PP, si bé continua sent la força més votada, ha caigut al seu pitjor resultat des de 2003, mentre que el PSOE ha continuat perdent vots -més del 10% respecte a 2011- i registra el seu pitjor resultat de la història a Torrent.

 

Aquesta constatació de fets ens porta a afirmar que el poble torrentí ha demanat canvi. De la mateixa manera que les candidatures ciutadanes han triomfat a moltes ciutats de l’Estat, com puguen ser Barcelona, Madrid, la Corunya, Saragossa, la mateixa València amb Compromís, etc., Torrent també vol formar part d’aquesta nova política.

 

És per això que des de Compromís ens sentim partícips per ser el motor d’aquest canvi. Un canvi que ha quedat clar que no pot consistir ni en la continuïtat ni en el retorn al passat. La vella manera de fer política ha quedat obsoleta.

 

Un canvi que ha de passar per posar les persones en el centre i que siguen la màxima prioritat de l’Ajuntament. Un govern participatiu i transparent, que rescate persones i que oferisca un horitzó de vida digna per a la ciutadania.

 

Un govern que siga valent i enfronte els reptes de la xacra de la desocupació que patim, del fracàs de les privatitzacions com la de l’aigua i que pose a Torrent com una ciutat educadora i amb la sanitat accessible que li correspon, amb l’escolarització infantil de 0 a 3 anys i l’hospital comarcal.

 

Un govern que siga aliat de la ciutadania, que la faça participar tots els dies d’aquests quatre anys de legislatura que comencen.

 

Així doncs, des de Compromís fem una crida a tota la ciutadania i les organitzacions que compartisquen aquests valors per poder conformar entre tots i totes aquest govern que necessita Torrent.

 

 

1.- Pla d’Emergència Social

 

Proposem abordar el problema de l’exclusió social que patim a la nostra ciutat des de la perspectiva dels drets de ciutadania i no des de la caritat ni l’estigma social. Amb drets i deures, coresponsabilitat.

 

Per això proposem dotar un complement de renda mensual d’una quantitat justada a la realitat pressupostària -revisable en funció de l’evolució econòmica de l’ajuntament- per a les famílies més necessitades (aquelles que no tenen cap ingrés o que no arriben al SMI) per poder fer front a les necessitats més primàries. No només el menjar, sinó també la higiene, la neteja, els productes per a bebés, etc.

 

Aquest complement hauria de ser justificat cada mes amb la presentació de les factures dels productes adquirits i l’incompliment de les normes amb reiteració i justificació seria motiu de sanció.

 

2.- Lluita contra la desocupació

 

Proposem bonificacions fiscals per contractació de joves o aturats de llarga durada a les empreses i comerços de Torrent. Proposem crear plans de suport al comerç local des del consens amb els agents socials implicats, des de les seues necessitats. Proposem establir ajudes per innovació i aplicació de criteris d’economia verda i economia del bé comú.

 

Si bé és cert que, malauradament, les administracions locals són les que menys competències tenen en matèria d’Ocupació, el nostre compromís és realitzar totes les activitats que estiguen en la nostra mà per lluitar contra la desocupació des de la transparència i anul·lant qualsevol temptació de clientelisme o favoritisme que tan fàcil és que es done des de l’Ajuntament.

 

Actuarem amb participació i objectivitat. Ens hi deixarem la pell i explicarem les iniciatives que posarem en marxa, que seran fruit de la participació ciutadana. Arribarem fins on puguem arribar, no prometem miracles, prometem que podreu veure que, si no podem fer-hi més, és per limitacions normatives, no per falta de voluntat.

 

3.- Exemplaritat en els sous públics

 

Donarem exemple amb els sous del govern i òrgans polítics. Amb la situació d’emergència social que patim a Torrent, és una indecència que els darrers alcaldes i alcaldesses que hem tingut cobren més de setanta mil euros a l’any, per exemple. Proposem reduir sous i harmonitzar-los, reduir assessors i nomenaments a dit, reduir el cost dels Grups Municipals. Proposem transparència i anul·lar dietes, escoltes, cotxes oficials, etc.

 

4.- Participació i Transparència

 

Posarem en marxa la iniciativa #TorrentParticipa amb un desenvolupament progressiu. Crearem les Juntes de Districte, els Consells de Ciutat i Social, tindrem un govern obert que reta comptes en Assemblees Obertes periòdicament i en tots els barris, etc.

 

Obrirem un concurs públic perquè es pose en marxa un portal de Transparència i Govern Obert amb paràmetres europeus. Tot els diners públics seran això: públics.

 

Establirem memòries d’àrea i d’anàlisi d’impacte i cost-benefici de les polítiques implementades.

 

5.- Lluita contra els desnonaments

 

Utilitzarem l’Ajuntament per posar-nos del costat dels nostres veïns i veïnes en perill de desnonament. Els orientarem a aconseguir la dació en pagament amb el suport que ens siga possible dins de les actuacions possibles des del Govern Municipal. Crearem un Pla de Lloguer Social. Traspassarem progressivament tots els comptes que siga possible que tinga la corporació en banca no ètica i els traslladarem a banca ètica. Els que no es puguen, s’explicarà per quina raó.

 

6.- Auditoria comptable i administrativa

 

A partir de la confecció del proper Pressupost realitzarem una auditoria comptable, administrativa i de personal per conéixer i fer pública a tota la ciutadania de Torrent quin és l’estat real de l’Ajuntament. Tota la documentació serà pública per tal que es puga realitzar al mateix temps una auditoria ciutadana.

 

7.- Escolarització de 0 a 3 anys i garantia d’educació

 

Posarem en marxa una línia d’ajudes per tal que cap família es quede sense poder escolaritzar els seus fills per falta de recursos econòmics mentre es puga dissenyar un calendari d’actuacions per poder avançar cap a una xarxa d’escoletes públiques a Torrent que donen el servei necessari. Es farà amb total transparència de les necessitats i els criteris per assumir.

 

Establirem ajudes per a menjador i llibre per aquelles famílies que no puguen pagar-les. Impulsarem un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a obrir els menjadors escolars en els períodes no lectius o en les setmanes en què no hi ha activitat vespertina tot evitant l’estigma social.

 

El nostre compromís és l’Educació pública com a garantia de cohesió social i, en aquest sentit, reivindicarem i dotarem de recursos els col·legis de la nostra ciutat per fer les millores que necessiten.

 

8.- Ciutat Verda

 

Posarem en marxa un estudi del trànsit de Torrent amb l’objectiu de crear progressivament un anell ciclista així com apostar per la bici com a eina de mobilitat sostenible i estratègica. Declararem el centre urbà com a zona 30 així com estudiarem la viabilitat d’avançar en la peatonalització de certes zones del centre.

 

Habilitarem més zones verdes així com zones on els xiquets i xiquetes puguen jugar. Conveniarem amb els centres escolars l’obertura d’escoles en districtes concrets per tal que les instal·lacions es puguen usar per a la realització d’activitats extraescolars com l’esport o tallers educacionals.

 

Farem una auditoria per a l’estalvi energètic i impulsarem les energies renovables.

 

Posarem en valor i establirem ajudes per a l’agricultura torrentina així com campanyes promoció des del consens d’un Consell Agrari democràtic.

 

9.- Aigua Clara

 

Previ estudi econòmic, impulsarem una baixada del rebut de l’aigua perquè es cobre amb criteris de servei públic, d’utilització racional i no de benefici empresarial. L’aigua és un bé bàsic i l’empresa mitxa Aigües de l’Horta no té com a objectiu donar beneficis a una multinacional francesa. No se li tallarà l’aigua a ningú per no poder pagar-la.

 

Avançarem cap a la municipalització de l’aigua: el nostre compromís és no renovar la concessió que s’haurà de renegociar cap al final d’aquesta legislatura. Revertirem així la privatització posada en marxa pel PSOE amb el suport del PP.

 

10.- Justícia per a les víctimes del metro

 

Honorarem la memòria de les víctimes del tràgic accident del metro de 3 de juliol de 2006 tot acomplint les demandes de l’AVM3J. El nostre objectiu és obrir una comissió d’investigació sobre la gestió política per part de l’Ajuntament de Torrent sobre els fets i escoltar i consensuar les iniciatives que sorgisquen dels afectats per fer justícia i reparació després de tot aquest temps de governs d’ignomínia.

 

11.- Sanitat accessible

 

Revindicarem davant de la Generalitat un Centre d’Urgències a Torrent. L’Ajuntament consensuarà la compra dels terrenys per a l’Hospital i els cedirà a la Conselleria perquè porte a terme l’obra, el primer pas imprescindible i bàsic per portar a terme la infraestructura i que ni els governs del PSOE o del PP ni tan sols varen fer durant totes les seues legislatures.

 

12.- Residus

 

Retornarem els diners de la taxa del fem a tots aquells que la varen pagar en els anys 2004, 2005 i 2006 i que ara es troben en situació de risc d’exclusió social. Recordem que el Psoe la va cobrar amb una ordenança que va ser declarada il·legal i que el PP no ha compensat ni retornat als usuaris.

 

Controlarem el reciclatge del fem i que el funcionament i el cobrament és el que es correspon al servei efectiu. Mentre la concessió continue vigent -que va atorgar el govern del PSOE de presa i corrents abans de les eleccions de 2007 i que el PP ha continuat fent màniga ampla-, vigilarem que els termes del contracte es compleixen escrupolosament.

 

Allà on hi haja un contenidor d’orgànic, en posarem també de vidre, plàstic i paper.

 

13.- Discapacitat i Dependència

 

Reivindicarem un Centre de Dia i farem totes les gestions necessàries. Farem un compliment estricte de les clàusules legals en matèria de discapacitat així com assessorarem per poder garantir que tothom té accés a tots els beneficis de la Llei de la Dependència.

 

14.- Igualtat

 

Fomentarem la igualtat entre homes i dones amb polítiques actives. Lluitarem contra la LGTBfòbia. Dotarem dels recursos necessaris al Gabinet de Normalització Lingüística i al Gabinet Psicopedagògic.

 

15.- Cultura i Patrimoni

 

Fomentarem la cultura amb el suport a la creació local. Les festes es realitzaran amb participació ciutadana i amb l’objectiu de treballar colze a colze amb els agents culturals del poble per tal que revertisquen en riquesa per a tots i totes i no en despesa desmesurada en pagar contractacions desorbitades.

 

Posarem en valor i defensarem el patrimoni torrentí. Protegirem l’Horta de Torrent.

 

Torrent serà una ciutat a l’avantguarda en el benestar animal. Inspeccionarem el contracte amb la Pinada i el traurem novament a concurs públic amb criteris de respecte dels drets dels animals.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *