Compromís per Torrent presenta un estalvi de 690.000€ en retribucions i assignacións que no va ser aprovat

Al Ple Extraordinari celebrat ahir 6 de juliol a Torrent, al seu punt 6 es va tractar la proposició del grup municipal socialista de règim de retribucions, dedicació exclusiva, dedicació parcial, i assignació a grups polítics municipals.

En el debat del punt, Compromís per Torrent va ser l’únic grup que va presentar una proposta alternativa a la presentada pel govern del PSOE. En concordança al seu programa electoral, el portaveu de Compromís, Pau Alabajos, va desgranar un per un els estalvis en diferents conceptes que composen la partida de salaris de regidors i grups municipals.

En concret, per a l’Alcalde, des de Compromís es va proposar un salari brut de 39.000€ dividits en 14 pagues, en compte dels 45.000 bruts proposats pel grup socialista. Això suposava un estalvi anual de 6.000€ i 24.000 euros al llarg de la legislatura.

Per als regidors delegats d’àrea Compromís va proposar un salari brut de 37.842€ en 14 pagues, en compte dels 41.000 bruts proposats pel grup socialista. Això suposava un estalvi anual de 3.158€ per regidor alliberat d’àrea, que serien 12.632€ per regidor al llarg de la legislatura. A més a més la proposta del PSOE finalment aprovada inclou la dedicació exclusiva d’àrea per a 6 regidors en compte dels 2 que es proposaven des de Compromís.
Alabajos va demanar que es tinguera en compte la proposta de Compromís, atés que l’estalvi total proposat pel seu grup respecte a la del PSOE era de 24.264€ al llarg de la legislatura per als dos regidors d’àrea, més 384.000€ per als altres 4 regidors de govern alliberats, «que entenem no haurien d’estar-ho» va explicar.

Respecte als portaveus de grup i als regidors amb dedicació parcial, des de Compromís es proposaren unes retribucions anuals brutes respectives de 37.842€ i 19.000€, en compte dels 39.000€ i 22.000 proposats pel grup socialista.
L’estalvi final de la proposta de Compromís en aquesta part de les retribucions dels regidors suposaven 451.406€ al llarg de la legislatura, en contraposició a la proposta del grup socialista.

Respecte a les percepcions dels grups municipals Alabajos va explicar que «tots els grups representats en l’ajuntament haurien de percebre la mateixa quantitat per a tindre les mateixes oportunitats de treballar i de comunicar la seua activitat». Per això des de Compromís es va proposar que tots els grups haurien de percebre la mateixa quantitat de 500€ fixes més 1€ variable per regidor al mes, en contraposició a la proposta presentada pel govern socialista que establia una quantitat variable per regidor de 150€ al mes, més una fixa de 750€ per grup, també mensual.
El cost de la proposta del grup socialista suposarà 7.500€ al mes en compte dels 2.525€ mensuals que es defensava des de Compromís. Aquesta diferència de 4.975€ al mes hauria suposat un estalvi en aquest bloc de 238.800€ al llarg de la legislatura.

En conseqüència, i sumant el total d’estalvis dels grups municipals i els d’alcaldia i resta de regidors, l’opció de Compromís suposava un estalvi total de legislatura de 690.206€ respecte a la proposada pel PSOE, que finalment va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament amb els vots a favor del PSOE i Ciudadanos, l’abstenció del grup del Partido Popular i el vot en contra de Guanyant i Compromís.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *