Tots els grups de l’Ajuntament de Manises exigeixen la passarel·la

Davant d’un nou atropellament mortal en la N-220 en l’accés a l’aeroport – el segon en apenes 18 mesos – i amb la necessitat urgent de dotar de seguretat la unió del nostre municipi amb l’aeroport, els portaveus de les diferents forces polítiques del consistori acordem:

1- Com a prioritat els partits sotasignants amb representació a l’Ajuntament de Manises ens ratifiquem en allò aprovat en el ple ordinari d’octubre d’enguany:

– Sol·licitar a l’Ministeri de Foment la paralització del projecte amb l’objecte d’aconseguir un acord que sense perjudicar el Municipi de Manises, solucione el problema de trànsit de l’actual V 11 / N-220, així com que s’emprenga l’accés de vianants, a què es va comprometre la Delegació de Govern junt amb el projecte de desdoblament de la N-220.

- Sol·licitar a l'Ministeri de Foment que es tinga en compte el projecte presentat per l'Ajuntament de Manises amb les modificacions per millorar els accessos a la nostra ciutat.

- Iniciar les accions ciutadanes recolzades per l'Ajuntament de Manises amb l'objecte de fer vore a la Delegació de Govern i a l'Ministeri de Foment que es requereix d'una solució que no perjudique el traçat urbà de Manises.

- Donar trasllat a la Delegació d'el Govern de la Comunitat Valenciana, als Grups polítics del Congrés dels Diputats, de les Corts Valencianes, de la Diputació de València i al teixit associatiu de Manises.

- Que es publique l’acord a través dels mitjans de difusió d'informació de què disposa l'Ajuntament de Manises.

2- Sol·licitem una reunió amb la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, per tractar de trobar una solució al problema que evite més morts i que no perjudique la ciutat de Manises.

3- El consistori iniciarà una campanya pública reclamant la passarel·la. A més prendrà i demanarà mesures de seguretat (tanques, senyalítica, etc). L’ajuntament informarà a tota la població amb la màxima celeritat possible.

4- Els sis partits sol·licitaran el recolzament de les seues direccions polítiques, tant a les Corts com al Congrés, per solucionar el problema de la N-220 a Manises.

PARTITS SIGNANTS:

APM-Compromís				Podemos


Partido Popular 				PSOE


Ciudadanos 				Vox