El Consell declara de emergencia la contratación del alquiler de las instalaciones de arquitectura modular del IES La Patacona de Alboraya

El Ple del Consell ha ratificat la declaració d’emergència del contracte per al subministrament en règim d’arrendament d’instal·lacions d’arquitectura modular per a l’IES La Patacona d’Alboraia.

Per tal d’evitar el greu problema d’espais educatius que hauria creat el seu desmuntatge i en considerar la necessitat d’immediatesa de la prestació, es va declarar d’emergència la seua contractació en règim d’arrendament.

Per aquest motiu, s’ha signat un nou contracte per al subministrament i lloguer d’emergència que és efectiu des de l’1 de setembre de 2021 fins al 31 de juliol de 2022 amb una inversió per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de 148.196,20 euros, IVA inclòs.