El MUPA amplia la seua oferta amb un nou espai del varillatge del palmito

“L’art del varillatge del palmito/El arte del varillaje en el abanico” és un nou espai museogràfic de la col·lecció permanent del MUPA, situat en la planta baixa de la Casa de la Llotgeta d’Aldaia. En este espai es reprodueix, entre set panells explicatius i diverses caladores manuals, un taller antic de calador de varetes de palmitos.

El nou espai, dotat d’una gran profusió d’imatges, mostra de manera divulgativa el procés d’elaboració del varillatge o barnillatge des del moment de l’obtenció dels materials i el serrat dels mateixos fins arribar a la part més delicada del calat, el gravat i l’adorn del varillatge, faenes on són decisives les hàbils mans del palmiter artesà.

Els materials del varillatge han estat múltiples i variats al llarg de la història. Els més usats són les fustes nobles, el carei de tortuga, la cornamenta de bou, l’or, la plata, el bronze, el marfil i el nacre. Actualment el marfil i el carei estan prohibits pel Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES).

Els varillatges de fusta són els més habituals i, segons l’espècie d’arbre, el varillatge varia en fragilitat i tonalitat, encara que normalment la fusta va pintada, envernissada i daurada, creant ventalls de gran bellesa. La fusta de perera és una de les més usades per la seua versatilitat, però també s’empren unes altres europees i d’ultramar com el sàndal, el pal-sant, pal-rosa o el banús.

A més, s’ofereix als i les visitants una experiència didàctica única on poden ells mateixos identificar diversos materials emprats en el varillatge, així com les principals teles usades en el pintat del país del ventall i algunes tècniques de pintura com l’aquarel·la o l’aiguada.

El nou espai alberga quatre caladores, dos d’elles manuals, fabricades a Aldaia en la primera meitat del segle XX cedides per artesans locals. La caladora és una màquina creada expressament per a calar les varetes dels ventalls. Les antigues caladores eren de fusta i la majoria d’elles les fabricaven els propis palmiters. La caladora manual es compon de set parts principals: la taula, la ballesta, el pedal, la peça de preparar faena, la serreta, la palometa i la baqueta. Tot això es complementa amb un espectacular panell on s’aprecien les diferents parts que formen la caladora manual i altres panells amb imatges de més de 30 artesans i artesanes significatius del sector palmiter, d’abans i d’ara, especialitzats en les parts del calat, el gravat i l’adorn del palmito, així com en el pintat i l’entelat del país i la fase final d’acabament de posar el clauet i l’anelleta en el varillatge.