El ple de l’Ajuntament de Meliana aprova per unanimitat les al·legacions a l’AVE

En la sessió ordinària celebrada ahir, el ple de l’Ajuntament de Meliana ha aprovat per unanimitat les al·legacions a l’estudi informatiu d’alternatives al traçat ferroviari de l’alta velocitat València-Castelló.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “tot i que no era necessari, i com sempre s’ha fet al nostre Ajuntament en un tema tan important com aquest per al nostre municipi, hem analitzat la documentació i la resposta en diverses comissions informatives i hem portat el document definitiu al ple. Un treball en què hem buscat el consens i la unanimitat, que finalment s’ha assolit”. Cal recordar que a l’Ajuntament de Meliana hi tenen representació els grups polítics de Compromís (7), Partit Popular (5), PSOE (3), Unides Podem-EU (1) i un regidor no adscrit.

El cos de les al·legacions s’articula al voltant de la protecció de l’horta i del territori. Així, destaca, el primer edil: “no tindria cap sentit que s’haja fet un esforç polític i social tan important per a protegir l’espai singular i pràcticament únic de l’horta, i de l’activitat agrària mil·lenària que s’hi realitza, perquè ara, en contra de tota la línia discursiva de la Unió Europea, destrossem més d’1,5 milions de metres quadrats d’una terra d’un gran valor agrològic”. En aquest sentit, l’horta està protegida per la Llei 5/2018 de la Comunitat Valenciana i, des del 2019, té el reconeixement de Sistema Important de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) per part de la FAO. El terme de Meliana està tot inclòs dins del que la llei determina com a horta del màxim valor i amb la major protecció (H1).

Una protecció que determina també el valor paisatgístic de l’àmbit i el valor patrimonial de la seua xarxa de reg i de les alqueries existents. A més, precisament la franja d’horta de Meliana està considerada com a “finestra oberta al mar”, figura recollida pel pla d’acció territorial per a destacar una de les poques zones on hi ha continuïtat entre l’horta i la mar, que es voria greument afectada pel traçat ferroviari. Una zona on també es troba el nucli rural de Roca-Cuiper, que quedaria molt afectat i ofegat entre infraestructures. Precisament a Roca, l’Ajuntament feu la sessió informativa a la ciutadania. Per tant, el traçat més al litoral que proposa el Ministeri va totalment en contra dels objectius ambientals europeus.

Respecte de l’alternativa plantejada per l’Ajuntament de Meliana, l’alcalde insisteix: “ho mirem i ho remirem i encara no hem trobat cap argument per a desestimar l’alternativa que sempre hem defensat d’un traçat ferroviari que enllace des de València amb l’aeroport de Manises i que després transcórrega paral·lel al traçat del by-pass (A-7)”. Un estudi encarregat a la Universitat Politècnica de València que està damunt la taula des de fa 20 anys, que connecta diverses infraestructures estratègiques per als interessos valencians, que ha generat el major consens a la comarca perquè no té tant d’impacte sobre el territori i que suposaria un cost semblant a la resta d’alternatives. “Els ajuntaments hem fet un esforç important per aportar una alternativa raonable que no ha sigut atesa pel Ministeri amb el mateix rigor. Per això demanem que s’estudie aquesta proposta amb el mateix nivell de detall que la resta d’alternatives plantejades. Ho mereixem”, afirma el responsable municipal.

Altres aspectes que es plantegen en les al·legacions és un major nivell de participació en una infraestructura tan determinant; que es revise l’anàlisi multicriteri per a valorar les alternatives amb una major importància pel que fa a l’impacte ambiental, d’acord amb els criteris actuals de la Unió Europea; que lestudi aprofite per a incorporar un plantejament estratègic i de conjunt tant per al transport ferroviari de mercaderies com en la millora del servei de rodalies; que els estudis incorporen una anàlisi rigorosa dels riscos derivats pel canvi climàtic per l’increment del nivell del mar o per la incidència dels episodis de pluja extrema cada volta més freqüents i sobre una zona molt pròxima al litoral i, per tant, sensible a les inundacions. Estem parlant que aquesta franja és la zona de desguàs i escorrentia d’una part molt important de l’Horta Nord.

Finalment, respecte de les alternatives plantejades, Riera conclou: “pel seu devastador impacte ambiental irreversible, descartem les alternatives més al litoral tal com les ha plantejades el Ministeri i, respecte de l’alternativa que planteja més a l’interior, caldria que es prolongara el túnel previst al voltant d’1,5 km més per a salvar tota l’horta protegida, més enllà de l’arc de la séquia de Montcada i el nucli de la Venda del Sombrerer de Foios”. Un aspecte sobre el qual també s’ha pronunciat per unanimitat el Consell de l’Horta. En aquest sentit, també caldria garantir que el nou túnel passant que es planteja per al servei de rodalia entronque amb el túnel actual abans d’eixir a la superfície per a no destruir espai de sòl agrícola protegit.