Entrevista a Rafael Pla, regidor d’igualtat de Meliana

Pregunta: Són molt pocs els homes responsables de la regidoria d’igualtat, per què és important que en aquesta regidoria també hi hagen homes dirigint les polítiques d’igualtat?

Resposta: No tinc cap argument en contra de que es done preferència a una dona per a la regidoria d’igualtat. Però cal ser conscients que un món igualitari, on es supere el masclisme que depreda tant als sers humans com a la natura, interesa a tothom, dones i homes. I per tant els homes s’han de comprometre en lluitar per la igualtat junt a les dones, assumint les responsabilitats que pertoque.

 

P:Penses que condemnes més ferms i exemplaritzants en els casos de violència de gènere podrien suposar una reducció de la violència masclista?

R: Cal distingir entre els casos de violència extrema, fins a l’assassinat, i altres formes de violència. Els primers estan adequadament castigats en el codi penal i no sembla necessari agreujar les penes (tenint en compte, a més, que en molts casos es segueixen amb suicidis, és dubtós que agreujar-les tinga un efecte disuasori). Però és important actuar amb més promptitut i eficàcia davant formes de violència més lleus o sutils, però que coarten la llibertat de les dones i obrin el camí per a una violència més forta que condueix fins a l’assassinat. Això ha d’anar acompanyat amb una tasca educativa que porte a evitar i corregir aquestes formes de comportament.

 

P:Parlem de empoderar a la dona, però ¿és efectiu l’apoderament si no es fa una tasca d’educació als homes pel que fa a la igualtat entre homes i dones?

R:Efectivament, per a empoderar a les dones cal educar també als homes per a que respecten la seua llibertat i assumisquen la necessitat de la igualtat.

 

P: Penses que el missatge d’igualtat està arribant a les noves generacions?

R: De forma desigual. Hi ha joves que sí entenen, assumeixen i defensen la necessitat de la igualtat, però altres tenen tendència a controlar a les seues parelles. Per això és essencial una tasca educativa i de vigilància tant al si de les famílies com als centres educatius per tal de promoure comportaments igualitaris i respectuosos de la llibertat, i corregir aquells que no ho siguen.