“És fonamental la participació de les dones en el disseny de canvis i noves actuacions que pugam fer des de l’administració local”

Entrevista amb el regidor d’igualtat d’Albuixech, Rafael Soriano

Pregunta: S’acosta el 8M, una data clau de reivindicació del paper de la dona. No obstant això, la situació sanitària impedeix la realització d’actes enguany, tot i que sí que van a fer alguna activitat en el centre escolar d’Albuixech, en què consisteix?
Resposta: Primer que tot assenyalar que el treball en matèria d’igualtat no s’atura, però ens hem hagut d’adaptar a aquesta “ja no tan nova situació”. Per això, com que no podrem organitzar actes massius, com en altres moments, hem decidit plantejar aquesta jornada reivindicativa des del vessant de la sensibilització.
Des de fa uns mesos estem treballant conjuntament tres regidories (igualtat, cultura i educació) de l’equip de govern perquè creiem que aquests temes són transversals en la nostra acció de govern. En concret, en una publicació creada per una veïna del poble. Aquesta publicació mostra l’exemple de dones astrònomes i el paper que jugaren, en molts casos poc visible i poc reconegut.
Comptant amb l’equip directiu i el professorat, repartirem en l’escola per a tot el nivell de Primària un quadern que mitjançant il·lustracions i texts fets a mà, expliquen la vida d’algunes astrònomes on afegim una guia didàctica adaptable a cada curs de primària.

P: Creu que és important educar en igualtat des d’edats primerenques?
R: Sí, és fonamental. Sempre he pensat que invertir en prevenció és invertir en futur, sobretot en aspectes tan bàsics com és la igualtat, el respecte, el reconeixement, aquests són valors que des de l’àmbit públic hem de promoure. Hem de fer una defensa i una reivindicació del paper de la dona, de les joves, de les adolescents, de les xiquetes sobretot en un temps on cada dia s’escolten missatges i discursos que ens fan tornar molts anys enrere. El que no es puga treballar en aquestes edats, difícilment es podrà treballar més endavant.

P: D’altra banda, l’Ajuntament està desenvolupant el Consell de la Dona, quina serà la seua funció? I quan està previst que s’aprove i comence a funcionar?
R: Com he dit abans des de la regidoria anem a poc a poc treballant durant tot aquest temps. Començarem amb la creació de l’ordenança de Participació Ciutadana en gener del 2020, que posava les bases dels Consells, després en Setembre vam fer difusió i convocatòria a tot el veïnat (associacions i particulars) per apuntar-se als diferents Consells, en Novembre aprovarem la creació dels primers Consells Sectorials (entre ells, el Consell de la Dona) i ara estem en un període de conformar-los i començar amb les reunions, en quant les restriccions ho permetran.
La funció principal del Consell de la Dona és assessorar i acompanyar a la regidoria sobre les línies d’actuació a desenvolupar en matèria de la dona.
És fonamental la participació ciutadana, de les dones en el disseny de canvis i noves actuacions que pugam fer des de l’administració local.

P: En la societat es continuen repetint molts estereotips de gènere i morts per violència masclista malgrat les campanyes de conscienciació, en què s’està fallant? i cap a on han de dirigir les polítiques en matèria d’igualtat?
R: Primer que tot és no negar l’evidència, encara vivim en una societat que prima actituds masclistes a molts nivells. Això ens impregna en moltíssimes coses, les més domèstiques i quotidianes, també en les nostres tradicions, treballs, esports…
El nostre punt d’eixida ha de ser el reconeixement i després analitzar com anar canviant. Segon, l’educació és l’element clau, si no eduquem en igualtat, en valors, no ho estem fent bé. No hem de tindre por a descobrir nous models de comportament, som iguals, som persones en els mateixos drets i obligacions.

I finalment el nucli familiar és un altre agent fonamental, els xiquets i xiquetes pràcticament passen meitat de vida a l’escola i meitat a casa, i cal anar de la mà, hem de tindre el mateix missatge amb el nostre comportament, les nostres xicotetes accions del dia a dia. No podem perdre a casa el que s’ha guanyat a l’escola o viceversa.

P: Quins són els recursos amb què compta l’Ajuntament d’Albuixech en matèria d’igualtat i on s’han de dirigir les dones?
R: Des d’aquest equip de govern i des d’aquesta regidoria, començaren a treballar en dues línies, una de continuïtat en tot el que existia abans i una altra de reflexió i aportació de noves idees dotant progressivament de major pressupost a l’àrea, un 33% més que l’anterior legislatura, de moment.

Però a banda dels diners vull assenyalar que qualsevol dona es pot dirigir a l’Ajuntament des de diferents tipus de demandes (informativa, de participació o d’atenció més especialitzada). En aquest últim cas, disposem dins del nostre equip de Policia Local, dues agents formades per atendre i fer seguiment dels casos de violència de gènere. Així com, les noves dependències policials ja disposen amb un espai dedicat a l’atenció de les víctimes.