Fons bibliogràfic de la Diputació: Accés de les biblioteques municipals a un catàleg de més de 7.000 llibres

A finals de 2017 l’Àrea de Cultura de la Diputació de València va oferir als municipis la possibilitat d’accedir al programa de distribució gratuïta dels fons bibliogràfic de la institució. Es tracta d’un fons que disposa de milers de llibres de tota índole, i que per primera vegada han estat catalogats i posats a l’abast de les biblioteques amb una aplicació informàtica específica.

El diputat de l’Àrea, Xavier Rius ha assenyalat que “amb aquest projecte hem volgut recuperar el sentit públic de la cultura, fent-la més accessible a la ciutadania”. Per això, ha afegit Rius, “no tenia molt de sentit tenir milers de llibres publicats als llarg de les darreres dècades i deixar-los envellir als magatzems com si foren botelles de vi”. També ha incidit que “tant aquest programa, com altres que duguem endavant cap a la promoció de la lectura i el món del llibre, volen posar en primera línia el que considerem els fonaments de la cultura: el llibre i la lectura”.

Bona acollida per part dels ajuntaments

La resposta a aquesta iniciativa pionera de l’àrea de cultura ha estat molt positiva, ja que són un total de 77 municipis valencians, quasi un 28% de tots els municipis de la província, el que han respost positivament al projecte cursant les seues peticions al llarg dels darrers tres mesos en què ha estat obert el termini d’actuació.
Fet el recompte de peticions rebudes i subministrades s’extrau una mitjana que voreja el centenar de llibres per a cada biblioteca interessada, amb un total de 7.125 llibres oferits, entre més de 200 títols diferents. Tots els llibres s’han oferit de manera gratuïta, sent únicament obligatori per a cada ajuntament fer-se càrrec dels ports d’arreplegada des del magatzem de la Diputació ubicat a les dependències de Bètera.

Un minuciós treball iniciat el 2015

El projecte d’actuació ha constat de diverses etapes, sent la primera i la més important la de localitzar els llibres que durant anys havien estat publicats per la institució i que es trobaven dispersos en diversos magatzems. Una vegada feta la reunificació dels llibres en un sol magatzem centralitzat s’ha procedit a un minuciós treball de classificació i catalogació en una base de dades també centralitzada. Així i tot, es preveu que els treballs de catalogació continuaran als propers mesos, vist que caldrà afegir nous camps a les fitxes de cada llibre i moltes més millores tècniques respecte a les aplicacions de software de control. El treball ha tingut el suport i la supervisió de la Institució Alfons el Magnànim, que és la unitat de la Diputació que compta amb més llibres publicats.

Finalment una aplicació informàtica, molt semblant a les que s’utilitzen per a la compra de llibres en línia, ha fet més agradós el treball de tria de llibres per als responsables de les biblioteques que han pogut accedir prèvia acreditació.

El fons editorial de la Diputació de València es troba en contínua evolució ja que són nombrosos el llibres que edita la pròpia institució i que s’incorporen cada trimestre. Per tant, els treballs de gestió i millora del fons continuaran de manera sostinguda en el temps.

Actuacions a futur del fons editorial

Aquesta primera fase d’apertura del fons editorial s’ha dut a terme entre els mesos de desembre i gener de 2017. Vista la bona acollida del projecte, i vistes també les peticions de nous ajuntaments que volen accedir en noves convocatòries, es preveu una segona fase per a ajuntaments abans de finalitzar l’exercici 2018. També s’està estudiant la possibilitat d’obrir el fons a altres administracions públiques o a biblioteques privades d’entitats amb un fort caràcter social i cultural, una vegada satisfetes les peticions dels ajuntaments.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *