Godella neteja l’últim tram del Barranc dels Frares

L’Ajuntament de Godella ha fet els diferents treballs de neteja de l’últim tram del barranc dels Frares per a permetre l’evacuació adequada de l’aigua pluvial i previndre, així mateix, possibles inundacions davant fortes pujades del cabal per pluges torrencials.

Encara que este tram del barranc pertany al terme municipal de Rocafort, els Ajuntaments de Godella i Rocafort s’alternen en estes labors cada any gràcies a l’acord entre les alcaldies de les dos localitats.

La neteja, realitzada els dies 9 i 10 de novembre, va ser executada amb recursos propis del servei de jardineria de l’Ajuntament de Godella i amb la col·laboració de les persones que integren el Pla d’Ocupació de jardineria.

La resta de trams del barranc dels Frares també patiran una neteja exhaustiva en pròximes dates gràcies a que és una de les propostes populars aprovades en els Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Godella, que va votar la ciutadania en l’última convocatòria.