Godella obri el termini, fins el 31 de març, per sol•licitar l’habitatge de lloguer social de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Benestar Social, ha obert hui, dilluns 11 de març, el termini per sol·licitar l’adjudicació en règim de lloguer social de l’habitatge situat al carrer Santa Teresa, 3. Este termini estarà obert fins el proper diumenge 31 de març.

Tal i com va explicar el regidor de l’àrea, Voro Soler, a l’última sessió plenària, «l’Ajuntament posa este habitatge amb un preu de lloguer simbòlic a disposició de les famílies del municipi amb greus problemes econòmics».

Podran participar del procés de selecció totes aquelles persones que estiguen residint al municipi de Godella i que reunisquen els requisits especificats en les bases. La sol·licitud haurà de presentar-se mitjançant el model que acompanya les bases com a Annex II, a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Godella.

Un cop finalitzat el termini de presentació es procedirà a l’adjudicació de l’habitatge, que es farà per ordre de puntuació, tal i com es pot consultar a l’Annex I de les bases. La baremació es realitzarà per una comissió constituïda per un equip tècnic del departament de Serveis Socials, comptant si fos necessari amb l’assessorament de qualsevol de la resta de departaments municipals. El resultat es comunicarà per escrit a les persones admeses.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *