La ciutadania d’Aldaia decidix futures inversions

Aldaia ha disposat d’un mes per a oferir a tota la ciutadania, major de 16 anys, una nova oportunitat de votar telemàticament i implicar-se en el progrés de la localitat amb l’enquesta ciutadana ‘Decidim Junts’.

 

L’objectiu és conéixer, de manera periòdica i propera, l’opinió dels veïns i veïnes d’Aldaia en quant a temes d’actualitat que ens preocupen, per a ajudar a prendre les mesures més adequades en esta difícil situació que estem vivint.

 

D’una manera molt senzilla, a través de l’any de naixement i el DNI, el participant ha pogut votar entre les quatre opcions, resultants totes d’un anterior procés de consulta ciutadana:

 

  1. a) Creació d’una zona canina d’esplai i jocs lliures
    b) Ampliació del carril bici en tota la localitat, aconseguint tancar un anell ciclista pel nucli urbà
    c) Implementació d’un sistema viari intel·ligent, més accessible i més inclusiu
    d) Ampliació de la zona de calistenia per a fer esport a l’aire lliure

 

Les dades resultants amb més de 1.060 participants han determinat, per tant, que enguany es portarà a terme la implantació del sistema viari Intel·ligent, a continuació l’ampliació del carril bici, i en tercera i quarta posició la zona d’esplai caní i la de calistenia per a l’esport a l’aire lliure.

 

Laura Delgado, regidora de Participació, assegura que “el desig és impulsar la realització de sondejos o enquestes d’opinió entre la ciutadania utilitzant preferentment mitjans tecnològics interactius, sobre l’avaluació de la qualitat dels servicis, actuacions municipals i altres qüestions d’interés de la localitat”.

 

La consulta prèvia per triar les opcions es va realitzar ja durant l’estat d’alarma per a fer sondeig i comprovar el estat de la nostra població just després del confinament, i també per a realitzar una valoració per part de la ciutadania de les actuacions municipals.

 

La intenció abans del confinament era impulsar a través de consulta la partida reservada com a Pressupost Participatiu, ja que comptem amb un model propi que a través de la web municipal i l’App ofereix les màximes garanties ja que es realitza amb la identificació i acarament a través del nostre padró municipal i assegura un únic vot per ciutadà o ciutadana que haja complit els 16 anys, garantia que en este cas no ens proporcionava la plataforma de Google.

 

Consultes periòdiques a la ciutadania

Aldaia compta amb una partida de 150.000€ per a esta tasca, i amb l’objectiu de posar-la en funcionament per a millorar la qualitat de vida dels aldaiers i aldaieres, ja es va realitzar un procés participatiu al qual els veïns i veïnes van fer les seues propostes lliurement.

 

Els projectes guanyadors del procés s’incorporen ja al pressupost municipal i passaran pel  Plenari Municipal per a la seua aprovació definitiva. Urbanisme, de fet, ja es disposa a la posada en marxa del projecte guanyador amb prioritat per a que estiga abans que acabe l’any present.