La Fundació Horta Sud fa públics els resultats del primer estudi realitzat a la Comunitat Valenciana per avaluar l’impacte de la Covid-19 en el teixit associatiu

La Fundació Horta Sud ha fet públics hui els resultats del primer estudi realitzat a la Comunitat Valenciana per a avaluar l’impacte de la Covid-19 en el teixit associatiu. L’estudi, en el qual han participat un total de 50 associacions, demostra que les associacions s’enfronten a importants reptes econòmics i socials: baixada d’ingressos, reducció de personal, absència de fons de reserva, així com la incertesa davant la reobertura dels locals i la realització d’activitats.

El teixit associatiu és una peça clau en la vida dels nostres barris i municipis, amb milers d’activitats organitzades per les associacions festives, esportives, educatives, musicals, d’oci i temps lliure i de persones majors, entre altres. A conseqüència de la pandèmia, milers d’activitats organitzades per les associacions s’han vist cancel·lades i tota l’economia relacionada amb el teixit associatiu s’ha paralitzat. Amb l’objectiu de conéixer amb dades objectives l’impacte econòmic i social de la crisi en el moviment associatiu, la Fundació Horta Sud va posar en marxa entre juliol i setembre aquest estudi en el qual han participat 50 associacions.

Baixada d’ingressos i fons de reserva

El 65% de les associacions preveu una baixada d’ingressos a través de les quotes de socis, dels ingressos per activitats, de les donacions i de les aportacions de les empreses. Hi ha moltes persones que, davant la situació d’incertesa, ha decidit no renovar la quota d’associat o no inscriure’s als tallers i activitats que organitzen les associacions.

A conseqüència de la baixada d’ingressos, quasi el 20% de les associacions contempla una reducció del personal que té contractat. Segons l’últim Estudi d’Avaluació de l’Impacte del teixit associatiu a l’Horta Sud, en 2018 les associacions generaven, només a la comarca, més de 3.000 llocs de treball directes.

L’estudi també posa en relleu que el 60% de les entitats no disposa d’un fons de reserva per a fer front a la crisi. Aquest indicador està íntimament relacionat amb el caràcter finalista de les subvencions, atés que únicament es concedeixen per a la realització de projectes o activitats concretes. Aquest sistema de subvencions públiques, que en general només cobreix un terç de les despeses totals de les associacions, fa que les entitats no estiguen en condicions de comptar amb un fons de reserva per a fer front a situacions de crisis com la que estem travessant.

Les principals preocupacions i exigències

El 70% de les associacions considera que aquesta crisi tindrà un greu impacte en el teixit associatiu, d’aquí ve que demanden noves fórmules per a afrontar-la de manera conjunta entre la societat civil i les institucions públiques.

Una de les principals preocupacions de les associacions resideix en com adaptar les noves mesures de seguretat, tant en les activitats que organitzen com en els seus locals. Existeix un gran desconcert perquè segueix sense haver-hi instruccions clares per part de l’Administració respecte a la reobertura dels locals o la realització d’activitats. Malgrat això, en les associacions s’imposa la prudència i s’estan reprenent a poc a poc les activitats amb molta cura per a garantir les de mesures de seguretat.

A les associacions també els preocupa com reconstruir el teixit associatiu una vegada que la pandèmia haja remés. En aquest sentit, de l’estudi es desprén que el 2% de les associacions està plantejant-se la seua dissolució, fruit de les dificultats que estan travessant i de les previsions de futur gens favorables que estan remenant. També els preocupa la digitalització i sistematització dels processos. En aquesta línia, exigeixen de les institucions públiques, ajuntaments, diputacions i la mateixa Generalitat Valenciana, que no s’obliden d’elles, que les secunden, que mantinga les subvencions i que llancen noves convocatòries per a garantir el manteniment de les entitats.

Per part seua, a la Fundació Horta Sud li demanen que continue oferint cursos de formació gratuïts a les entitats i que mantinga el servei d’assessoria i l’acompanyament telefònic per a resoldre tots els dubtes que sorgeixen en el dia a dia. En aquesta línia, les associacions també subratllen la importància que les persones que estan al capdavant de les mateixes estiguen formades i al dia de les noves eines i tècniques de gestió per a entitats.

Les associacions coincideixen que la crisi pot ser un bon moment per a replantejar-se la missió i l’estratègia del teixit associatiu. Una oportunitat per a explorar noves fórmules d’unió entre associacions. És en aquest context en el qual les fusions entre associacions, així com les federacions que aglutinen a diferents entitats, potser són les fórmules més interessants per a unir forces i iniciar un procés d’innovació i renovació.

Quan passe la pandèmia els nostres barris i municipis necessitaran més que mai una societat organitzada al voltant d’un teixit associatiu dinàmic, viu i transformador. Les associacions mantenen amb vida els vincles comunitaris, fomenten les relacions interpersonals i són agents de canvi social. Les associacions són, i continuaran sent, el cor de la ciutat.