La Generalitat presenta als sindicats en la Mesa Sectorial d’Educació la proposta de 13.000 places d’oposicions

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat a la Mesa Sectorial d’Educació la convocatòria de 13.000 places de lliure accés als cossos docents fins a 2021. D’aquesta manera s’oferiran 3.000 places per a Infantil i Primària a 2018 i 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents per a 2019. L’any 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i l’any 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària respectivament.

Ell secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler, ha declarat que «tenim possibilitat d’incrementar el nombre de places que es convoquen de la funció pública per aconseguir l’objectiu de reduir la taxa d’interins al 8% en quatre o cinc anys.Pensem que és la millor manera d’acabar amb la inestabilitat de les plantilles, i fer que el professorat tinga un lloc de treball segur».

La Conselleria d’Educació pretén així donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d’un major nombre de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives.

Respecte al sistema d’accés a la plaça de treball públic, Miquel Soler ha destacat que «el personal interí té una magnífica oportunitat d’aconseguir una plaça de funcionari, i si no ho assoleix tindrà garantit lloc a les borses i l’accés a vacants en borsa suficients».

A més ha recordat que «el 80% dels aspirants que van obtindre plaça en les oposicions de 2016 eren interins i que en les reunions que hem tingut amb el Ministeri i amb les Comunitats Autònomes vàrem plantejar la forma de combinar que tant els que estan treballant, els interins, com la resta de futurs docents que volen accedir al sistema educatiu tingueren una possibilitat real de poder accedir. Això ho vàrem plantejar ja fa mesos des de la nostra Conselleria i la posició del Ministeri i de totes les comunitats autònomes va ser que no, que el procediment que hi ha és únic, les oposicions».

La possibilitat d’obrir la via de funcionarització de docents interins sense passar per un procés d’oposicions no es pot realitzar a nivell autonòmic, ja que el professorat pertany a un cos de funcionaris estatal.

Soler ha explicat que «actualment, el còmput per a valorar les proves estima que el 60% correspon a la nota de l’oposició i el 40% als mèrits de cada aspirant, on la part que més rellevant és l’experiència docent, sobre la qual els interins tenen molts punts d’avantatge sobre les persones sense experiència en la docència. Açò implica que tenen moltes més possibilitats d’obtindre la plaça».

A més, Soler també ha comentat que «si es complira, el que ha passat en les darreres quatre convocatòries d’oposicions el 80% de les places les guanyaran interins, el que vol dir que de les 13.000 convocades, 10.400 serien ocupades per aspirants que han sigut interins abans» i ha volgut destacar que: «En l’actualitat hi ha 9.300 interins en places vacants, per tant es evident que idees com que volem substituir a treballadors que estan en l’actualitat exercint com a interins per gent més jove, no és real».

«És evident que hi ha places per a tots, per a uns i per a altres. Sobretot per un altre motiu: l’any 2021 quan ja isquen les 13.000 places, i estiguen totes cobertes, faran falta com a mínim 6.000 interins més. Açò implica que cap interí que actualment està treballant en plaça es quedarà els propers anys sense treballar, ja que a més aquestes borses d’interins s’ampliaran», ha afegit.

Una oferta de places d’oposicions històrica

Des d’Educació s’ha transmés a la mesa Sectorial d’Educació que és la major oferta d’oposicions docents en dècades i una clara aposta per plantilles estables en els centres, cosa que repercuteix en positiu en una educació de més qualitat per l’alumnat, en millorar les condicions laborals del professorat i en revertir les retallades de governs anteriors en matèria educativa. Els centres disposaran d’un major nombre de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives.

La convocatòria està concentrada perquè els aspirants tinguen més oportunitats, més temps per a preparar-se i saber en previsió fins a 2021 quantes places i de quines especialitats es convocaran.

Les oposicions són una oportunitat d’aconseguir una plaça en la funció docent seguint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat tant per a les persones que estan en la docència en situació d’interinatge com per les persones que tenen la titulació necessària però encara no han donat classe.

A més, respecte a la preocupació sobre els interins de més de 55 anys s’ha transmés als sindicats de l’ensenyament que, a banda de poder concórrer al concurs d’oposició en peu d’igualtat amb la resta dels interins i amb puntuació altíssima o total a la fase de mèrits, ocupen per àmplia majoria els primers llocs de les borses de treball.

Després del concurs-oposició, on molts interins aprovaran, aquelles persones interines de més de 55 anys que no aconseguisquen plaça ocuparan un lloc encara més avançat en les borses del que ocupen a hores d’ara, i podran accedir amb molta facilitat a un lloc de treball de qualitat.

Des d’Educació s’ha remarcar a la Mesa que la consolidació de persones interines com a funcionaris sense procés d’oposicions ara com ara és il·legal. El cos de mestres i professors és estatal, per tant subjecte a normativa estatal.

Actualment, la legislació espanyola no permet procediments d’accés diferenciat sense concurs-oposició per a docents interins. Aquesta reivindicació històrica dels interins necessita un canvi legal a Madrid que ha estat reclamat de forma insistent davant del Ministeri de Educació pels responsables de la Conselleria d’Educació.

«La Conselleria està a favor dels processos de funcionarització d’interins que el Ministeri impedeix. Ho seguirà demanant fins el dia que es canvie la normativa. Mentre no arribe aquest canvi legal, l’administració valenciana ha de procurar que les plantilles s’estabilitzen al màxim sense deixar a ningun interí fora del sistema i al mateix temps provocant-hi l’entrada de nous docents», ha explicat el secretari autonòmic.

Això és possible combinant dos factors: convocatòries el més àmplies possibles, 13.000 places); i el creixement de places en el sistema mitjançant les borses de treball, més de 4.000 des de l’estiu de 2015.

Això permet que un gran nombre d’interins supere el concurs-oposició i que encara quede espai perquè s’incorporen persones noves. Al mateix temps, els interins que no superen el concurs-oposició queden sempre en posicions superiors a les borses mentre que s’hi deixa espai per noves incorporacions per cobrir les vacants de la part mitjana i baixa.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *