La joventut d’Aldaia reflexiona sobre gènere i desigualtat en el Fòrum Jove per l’Igualtat

Recentment s’ha celebrat el Fòrum Jove d’Aldaia, una proposta de la Fundació Horta Sud i l’Ajuntament d’Aldaia per a conscienciar l’alumnat dels instituts sobre temes d’igualtat i gènere. Aquesta és l’última de les quatre sessions de treball que s’han realitzat amb l’alumnat dels instituts locals.

Aquest Fòrum Jove forma part d’un procés d’educació en la participació i igualtat en el seu municipi i el seu entorn. A més, a partir de les dades reials tretes dels diferents debats, proposen solucions i assumeixen la responsabilitat per a posar-les en marxa.

Com perceben els i les joves els comentaris sexistes a través de les xarxes socials? Quina és la seua percepció de les desigualtats? Saben què poden fer per a tractar d’eliminar-les?
Aquestes qüestions s’han treballat en el Fòrum Jove d’Aldaia, una proposta de la Fundació Horta Sud i l’Ajuntament d’Aldaia que surt a partir de les idees replegades en el Fòrum de Dones del 2016, una de les activitats de la implantació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament.
En aquest fòrum alguns dels temes tractats han sigut la desigualtat en el repartiment de les tasques domèstiques, els rols de gènere, la desigualtat en l’esport, els controls que es realitzen sobre les parelles, la desigualtat laboral vinculada al gènere, la llibertat dels membres de la parella per a eixir i fer activitats de manera individual i la comunicació, xarxes socials i ús del llenguatge.

A partir del debat plantejat sobre aquestos temes els i les joves participants han fet propostes que poden posar-se en marxa a nivell individual, d’altres que poden començar en el centre educatiu i també les iniciatives que poden desenvolupar-se  en l’àmbit municipal, des d’institucions com els Ajuntaments.

L’objectiu principal de les diferents sessions ha sigut sensibilitzar i conscienciar els participants sobre la importància de la seua participació per a aconseguir un municipi més igualitari i just, mentre s’han arreplegat les propostes sobre accions per a incloure al  Pla d’Igualtat a Aldaia.

Aquesta iniciativa continuarà amb la creació d’un grup estable de treball en temes d’igualtat amb joves del municipi.

Què pensen els joves d’Aldaia sobre…

… la desigualtat en el repartiment de les tasques domèstiques?

Reconeixen la desigualtat i la identifiquen amb una injustícia.

… la desigualtat en l’esport?

Reconeixen la sanció social  quan els comportaments de les dones no s’identifiquen amb els rols de gènere admesos o tradicionals.

L’esport femení i els seus mèrits són menysvalorats, especialment en els mitjans de comunicació.

Perceben desigualtat inclús en els tractaments entre xics i xiques en les classes d’educació física.

La roba és cada vegada més xicoteta per a les xiques, que hi veuen un altre punt de desigualtat.

… rols de gènere?

Reconeixen que existeix una socialització diferencial i una sanció social  segons el gènere, i que reben molta pressió, inclús familiar.

Es queixen de la normalització de considerar a les dones més dèbils.

També es queixen de la doble moral respecte a la sexualitat de xics i xiquets.

… llibertat per a eixir?

Hi ha diferències de tracte respecte a xics i xiques.

Les xiques es senten més segures acompanyades per un xic.

Hi ha xiques que declaren haver-se sentit perseguides i assetjades.

… les relacions de parella?Manifesten la seua preocupació sobre el control de l’home en les relacions, i el consentiment de les dones…. comunicació, xarxes socials i ús del llenguatge?

Reconeixen l’existència del llenguatge sexista.

Critiquen el tractament diferent en xarxes socials segons la doble moral sexual i els prejudicis de gènere.

També critiquen el tractament de la dona com a objecte, en mitjans de comunicació i en publicitat.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *