La nova intervenció de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells detecta 52 factures duplicades de l’anterior responsable de l’àrea

Segons es desprén de l’informe emés per l’actual responsable d’intervenció de l’Ajuntament d’Albalat,  “Resulten incomptables els errors que qui subscriu ha trobat en la comptabilitat municipal des que va prendre possessió el lloc de Sotssecretari – Interventor”

En esta ocasió s’han detectat 52 factures que s’havien comptabilitzat per duplicat, generant una càrrega fictícia de 146.255,68€.

Estes 52 operacions no es corresponen a cap obligació pendent de pagament per part de l’ajuntament i, per tant, s’ha procedit a donar-les de baixa de la comptabilitat municipal.

Per a Nicolau Claramunt, alcalde de la localitat, “este és un exemple més de qué la persona que va ocupar la intervenció de l’ajuntament no va fer bé la seua feina i de les dificultats generades per eixes errades. A poc a poc la nova intervenció va posant ordre als comptes municipals i tota esta informació que es va obtenint s’enviarà a la Sindicatura de Comptes, a Direcció General d’Administració Local i al Ministeri, que és d’on depenen els càrrecs habilitats nacionals, per a depurar les responsabilitats que corresponguen.”