La passarel·la de la platja de Meliana es trobarà tancada fins a la primera quinzena de juliol

La passarel·la de la platja de Meliana es troba ??????? pel fet que el 14 de febrer passat un camió la va colpejar violentament i li ha causat ????? ????? que en desaconsellen l’ús per a garantir-ne la seguretat, així ho ha anunciat en xarxes socials l’ajuntament de Meliana.

Després de l’anàlisi tècnic per part del Ministeri de Foment, divendres passat va tindre lloc una reunió entre el Ministeri, la Conselleria i l’Ajuntament per a coordinar-ne les actuacions i agilitar-les com més millor. Les conclusions van ser les següents:

Inicialment, dins de les actuacions de la construcció de l’Anell Verd “estava prevista només la substitució total de les rampes d’accés lateral a la passarel·la per a fer-les accessibles d’acord amb la normativa actual. Després de l’accident, també ?’?? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ?? ?? ????????·??, que ha quedat molt danyat”.

L’incident ha suposat un canvi important en l’actuació ja que, encara que no estava previst en el projecte de l’Anell Verd, finalment “es renovarà ????????? ?? ????????·??, i suposa un esforç per tal d’agilitar-ne la tramitació i l’execució amb la finalitat que siga com més ràpida millor. En qualsevol cas, la previsió del Ministeri de Foment és que ??? ????? ?? ??????? ???????????? ???? ? ?? ??????? ???????? ?? ??????”.

Prima, ?????? ??? ???, ?? seguretat i, per això, mentre duren les obres, l’accés a ?? ?????? ?? ??????? ?’????à ?? ??? ??? ?’???????? ??? ???? ???????.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *