La Policia d’Alaquàs recorda als ciutadans a fer bon ús de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

La Policia Local d’Alaquàs, a través del servei municipal de grua, va retirar la setmana passada un vehicle en una plaça reservada amb una targeta caducada. Quan posteriorment el conductor va acudir a recollir el vehicle, es va comprovar com al marge de la caducitat, s’estava fent un ús per persona no habilitada d’una targeta per a persones amb mobilitat reduïda, la qual cosa va motivar la incoació de diligències penals per ús indegut de document públic, per persona no legitimada.

Aquesta actuació forma part dels controls periòdics d’aquesta mena d’estacionaments que els agents realitzen de manera rutinària amb la finalitat de garantir un ús adequat i correcte dels mateixos i promoure el respecte cap a les persones amb mobilitat reduïda.

Alaquàs compta amb 151 estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda, així com una ordenança específica que regula tant els drets dels usuaris, com la tipologia i naturalesa d’aquestes places d’estacionament. Les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda tenen com a finalitat facilitar els desplaçaments d’aquelles persones que a causa de la seua discapacitat tinguen limitada la seua capacitat de moviment i això els dificulte la utilització dels mitjans de transport, permetent als seus titulars l’estacionament en aquestes places.

Des de la Policia Local i l’Ajuntament d’Alaquàs, es recorda que, al marge de la responsabilitat administrativa, o inclusivament penal que pot suposar l’ús indegut d’aquesta mena de targetes o la seua falsificació, ha de premiar la responsabilitat col·lectiva de la ciutadania en el respecte a l’estacionament en aquesta mena de places, les quals es reserven per a facilitar els desplaçaments a un col·lectiu que precisa d’aquestes. Igualment es recorda als seus usuaris, que en cas de detectar vehicles que no respecten aquesta normativa, han de denunciar els fets immediatament en Policia Local (96 151 00 00).