La Policia Local d’Alaquàs realitza treballs de pintura i manteniment viari en diferents carrers

La Policia Local d’Alaquàs ha realitzat aquestes últimes setmanes treballs de pintura i manteniment viari en diferents carrers del municipi amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana i una adequada senyalització i donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 

Amb aquestes tasques, a més d’actuar sobre els punts més conflictius en què era necessari reforçar les marques vials i les senyals de trànsit també ha donat resposta als nous canvis establits arran del tancament i obertura de nous establiments.

Per una banda, s’ha dut a terme una actuació integral als carrers Sant Pius, Pare León i Carretera d’Aldaia, vials en els quals s’ha procedit a la retirada de diversos reductors de velocitat que per desgast havien perdut la seua eficàcia i que han sigut reposats per altres nous sols en els punts estrictament necessaris segons els estudis realitzats.

S’ha realitzat també un important esforç d’adequació de la senyalització i pintura vial de trànsit en diferents obres finalitzades recentment. En aquest sentit, i pel que fa al Polígon Industrial dels Mollons, una vegada finalitzades les obres del sector VI, s’han adequat els lineals longitudinals que delimiten les vores i eixos dels carrils de circulació i s’han reforçat amb el repintat dels encreuaments les senyals de STOP tant en els encreuaments de Camí del Bovalar amb carrer Palmiters així com Camí del Bovalar amb carrer Llanterners.

Pel que fa a la rotonda de l’avinguda Pablo Iglesias amb carrer Bisbe Cervera, i donada la nova delimitació d’estacionaments i el caràcter residencial de la zona, s’han senyalitzat la prohibició d’estacionament de vehicles com camions i autobusos per a primar l’estacionament de turismes del nucli urbà amb l’objectiu de facilitar l’estacionament a les persones residents.