La Universitat de València estudia les zones de possibles focus de mosquit a Catarroja

L’Ajuntament de Catarroja ha intensificat les accions per a lluitar contra el mosquit. Als tractaments habituals s’afegixen noves mesures entre les quals destaca la contractació d’un doctor expert en biodiversitat de la Universitat de València que s’està encarregant d’estudiar les zones de possibles focus en el municipi, identificar el tipus d’insecte i recomanar el millor tractament.

“Durant tot l’any treballem per a evitar que aquest company incòmode que és el mosquit estiga entre nosaltres. El canvi climàtic que provoca un augment de les temperatures, unit a la humitat del nostre entorn, afavoreix a la població de mosquits i ens obliga a estar alerta. Per això hem contractat un especialista que ens ajudarà a triar el millor tractament estant sempre atents per a evitar futures plagues. Es tracta d’una mesura nova que segur donarà resultats en el curt termini”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.

D’altra banda, s’estan duplicant els tractaments en les totes les zones del municipi, així com en el polígon. Així doncs s’està incrementant el treball en els embornals amb un producte més efectiu i menys perjudicial amb el nostre entorn. Aquestes accions es realitzaran mentre que continuen les altes temperatures i humitat elevada.

Els nous tractaments es fan de matinada per a evitar el contacte amb persones i es realitzen conforme amb la normativa d’ús d’estos productes. Per últim, destacar que les poblacions de mosquit no es troben normalment en els espais naturals, com marjals o altres, sinó en els nuclis urbans, ja que en estes zones naturals viuen altres insectes i animals que actuen com a depredadors naturals, sent font d’aliment els mosquits i les seues larves per la qual cosa eviten la proliferació en estos espais. Aixi doncs, cal fer també un treball per a conservar la biodiversitat i que ens ajude a fer front a les plagues.