Albalat dels Sorells estalviarà més de 14.000 € en 2020 en la factura de la llum

L’ajuntament d’Albalat dels Sorells, mitjançant el departament de medi ambient i el projecte “Albalat 0,0”, desenvolupa les mesures d’eficiència energètica, optimització de recursos energètics i estalvi econòmic en les factures de subministrament elèctric de la població.

L’estalvi efectiu per aquest exercici serà de 10.573,32 €. Es tracta d’un ajustament de les potències de tretze punts de subministrament d’energia elèctrica contractada per l’ajuntament. A partir d’un estudi previ de necessitat de demanda, es revisa el consum durant un any i es compara amb la potència contractada per, posteriorment, ajustar-la a la necessitat real.

A aquesta xifra, l’ajuntament preveu sumar per a l’actual exercici, 3.559 € d’estalvi net per l’optimització en l’estudi dels diferents horaris contractats en el subministrament de la llum. És a dir, canviant la modalitat dels contractes de tarifa fixa (2.0A) a tarifes per discriminació horària (2.0DHA) en set punts més de subministrament elèctric públic. Així doncs, l’estalvi total per aquest exercici 2020 superarà els 14.000 €, la qual cosa indica que en termes percentual, la rebaixa del 8,75 % de despesa elèctrica del municipi.
Albalat 0.0

Albalat dels Sorells ha llençat el projecte “Albalat 0.0”, una estratègia per promoure l’eficiència energètica i l’ús d’energia renovable en els sectors industrial, comercial, domèstic i públic, com un mitjà per complir amb el ferm compromís de l’aposta per un nou model energètic i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, marcats per l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Per tal de complir amb les mesures del programa, l’ajuntament té previst destinar l’estalvi de la despesa elèctrica íntegrament en el projecte “Albalat 0.0”. Segons indica l’alcalde, Nicolau Claramunt: “per seguir consolidant les noves instal·lacions d’energia fotovoltaica, els nous punts d’autoconsum, i la resta de programes complementaris per continuar al capdavant dels municipis de la comunitat en la gestió, eficiència i estalvi energètic”.