L’Ajuntament d’Albuixech s’adhereix al Consorci Pactem Nord

L’Ajuntament d’Albuixech ha aprovat l’adhesió al Consorci Pactem Nord en l’última sessió plenària, promoguda conjuntament per la regidoria de Foment de l’ocupació i la regidoria de Comerç.

El Consorci Pactem Nord és una entitat formada per tots els Ajuntaments de la comarca, sindicats, ASIVALCO i el Polígon Industrial del Mediterráneo (Albuixech).

Entre els seus objectius es poden destacar el coneixement de la realitat social i econòmica de la comarca així com la situació i tendències del mercat de treball. La coordinació de polítiques i programes de formació per millorar l’eficiència dels recursos públics. I el disseny i desenvolupament de programes adreçats a la creació d’ocupació mitjançant la inserció laboral i el foment de la iniciativa empresarial.

El regidor de foment de l’ocupació Rafael Soriano valora que una iniciativa com aquesta haja estat aprovada per la totalitat de grups del Consistori i destaca que “l’entrada a Pactem Nord suposa a un municipi com el nostre més recursos i un important reforç al treball que ja desenvolupem des de l’Ajuntament dins de l’àrea d’intermediació laboral” i ha assenyalat “la importància de generar sinergies i coordinació per articular la vertebració socioeconòmica de l’Horta Nord”.