L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca aprova per majoria els pressupostos amb un augment d’inversió i reducció del deute

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha aprovat per majoria els pressupostos de 2021 que ascendeixen a 2.838.000 euros, la qual cosa significa un increment de 144.000 respecte a l’exercici anterior. Al mateix temps que s’han incrementat els ingressos, s’han acrescut les inversions i reduït el deute, que ha passat d’un 23% a tan sols un 13%, la qual cosa suposa una disminució d’un deu per cent.

Els pressupostos de 2021 destinen 215.000 euros a inversions, el que suposa un increment de 65.000 euros respecte a 2020. Entre les actuacions que es duran a terme a través d’inversions pròpies destaca el reasfaltat dels carrers de Don Emilio a Ramon Llin, així com el carrer Santa Bàrbara i Ausiàs March, aquestes dues últimes ja previstes en el Pla d’Inversions de l’exercici anterior. D’altra banda, es rehabilitarà l’escenari i el sòl de la sala principal del Teatret. Es construiran uns vestuaris per a la policia. En el poliesportiu es modificarà la paret del Rest del Trinquet. A més, es millorarà la videovigilància tant en la zona de la piscina, la plaça de Don Emilio, el consistori, paellers i altres espais municipals. Una altra de les actuacions més destacades serà la rebaixa de voreres per a fer-les més accessibles, una de les principals demandes dels Pressupostos Participatius.

El capítol de despeses de personal també s’ha vist incrementat un 0,9% per la pujada de l’IPC salarial estimulada pel Govern. El capítol quart també ha augmentat per les transferències a la Mancomunitat del Carraixet, que s’encarregarà de la millora de la recollida selectiva i gestió de residus sòlids urbans, la recollida d’animals abandonats i control de colònies felines, i en un altre ordre de coses, més accions relatives a l’àrea de joventut i promoció turística.

L’augment del pressupost municipal ha sigut possible gràcies a l’alienació de sòl públic, així com l’impost sobre construccions i llicències urbanístiques.

En paraules de Llorenç Rodado, alcalde de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca: “L’objectiu de l’equip de govern és que el deute del consistori siga zero en 2021, amortitzant el deute i incrementant alhora les inversions per a millorar el municipi”.