L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca inicia el disseny del seu II Pla d’Igualtat intern i municipal

El departament de Serveis Socials, amb la col·laboració de la consultora EQUÀLITAT, participació i igualtat, inicia el disseny i elaboració dels II Plans d’igualtat, intern i extern. És a dir, el primer dirigit a la plantilla de l’Ajuntament i, el segon, dirigit a la ciutadania.

 

Aquest projecte es durà a terme gràcies als fons que el mateix Ajuntament destinarà per tal de promoure i garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes al municipi.

 

El principal objectiu d’ aquests Plans d’Igualtat és erradicar totes les desigualtats existents per raó de sexe a Alfara del Patriarca, així com promoure la coeducació i la perspectiva de gènere entre la ciutadania, per tal de previndre les violències masclistes i aconseguir una igualtat real.

 

En paraules de Marisa Almodóvar, regidora d’Igualtat: “és fonamental instaurar la igualtat de manera transversal en totes les esferes de la nostra vida perquè hi haja un canvi real”.

 

Es continuarà informant sobre el procediment a seguir durant el disseny i elaboració d’ambdós Plans d’Igualtat.