L’Ajuntament de Catarroja aprova un reglament provisional de teletreball donada la magnitud de la sisena ona

L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat amb l’acord de sindicats i equip de govern un reglament provisional de teletreball per al personal municipal que estarà en vigor durant els tres pròxims mesos amb possibilitat de ser prorrogat. Aquest reglament naix com a manera preventiva per a aplacar els efectes que la sisena ona podria provocar en l’administració local en el cas que es produïra un contagi massiu en algun dels departaments municipals.
“La sisena ona ens ha obligat a haver de buscar opcions per a evitar que un contagi massiu puga arribar a col·lapsar els serveis municipals. Amb un reglament de teletreball clar i consensuat per totes les parts afavorim la conciliació i també evitem que la ciutadania puga veure’s greument afectada, fent que la maquinària no pare de rodar respectant els drets de les persones treballadores”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.

En el citat reglament s’especifiquen tots els casos en els quals el personal pot romandre en situació de teletreball voluntari. D’altra banda, s’especifica que en el cas de no trobar-se en aquests supòsits, es pot accedir a un teletreball parcial, amb una no presencialitat del 60% de la jornada laboral, la qual cosa suposaria 3 dies de teletreball per 2 de presencialitat. Aquest reglament provisional entrarà en vigor el 3 de gener amb vigència de tres mesos prorrogables,
Finalment, des de l’Ajuntament s’ha arribat al compromís d’anar més enllà en matèria de teletreball. Així doncs, es treballa per a durant el primer semestre de 2022 tindre elaborat un reglament definitiu que regule el teletreball en el municipi, sent un exemple de bones pràctiques en material laboral.