L’Ajuntament de Godella insta al veïnat a complementar les actuacions municipals per previndre les plagues de panderoles

La xarxa de clavegueram (una de les infraestructures comunes més susceptible de ser hàbitat de reproducció de plagues) compta a Godella amb un sistema de neteja, desinsectació i desratització, amb programació periòdica per part de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament.

Actualment es fan un total de quatre actuacions ordinàries de tot el sistema al llarg de l’any, a més de les actuacions puntuals i revisions per a zones especialment conflictives o sempre que es produeix un avís.

Estes actuacions, però, perden la seua eficàcia si en els espais privats (arquetes de registre internes, patis comuns, baixants, soterranis, etc.) no es realitzen també les actuacions necessàries. Una possibilitat d’augmentar l’eficàcia de les actuacions és fer coincidir les actuacions municipals amb les que han de realitzar-se per part de les comunitats de propietaris en cada edifici, casa particular o urbanització.

Actualment les poblacions de panderoles (Periplaneta americana) en alguns llocs concrets és la problemàtica més estesa, no només per la seua capacitat de reproducció, mobilitat i dificultat tècnica per al control si no que també pel rebuig que susciten. Puntualment existeixen problemes amb poblacions de rosegadors que s’aprofiten d’espais deshabitats o terrenys propicis.

Des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella insisteixen en la necessitat de coordinar els treballs programats pel consistori al llarg de l’any (4 tractaments de tota la xarxa) amb els que, necessàriament, han de realitzar els particulars a l’interior de les seues propietats. És molt important que cada comunitat de propietaris o cada particular contracte uns servicis periòdics de desinsectació de les instal·lacions comunes, principalment de les d’evacuació d’aigües residuals (arquetes de registre, antics pous cecs, canonades, entre d’altres).

Actualment, ja s’han realitzat els tractaments de la fase corresponent al mes de gener i abril. Queda pendent realitzar la segona i la tercera fases (juliol i octubre). En tot cas, si durant la resta de l’any hi ha qualsevol tipus d’incidència no dubteu en comunicar-ho a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella per fer revisió, i tractament si s’escau, de les zones afectades.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *