L’Ajuntament de Manises s’enfronta a una sentència de quasi un milió d’euros sobre la Plaça de la Llenya

Una sentència del 29 de desembre condemna a l’Ajuntament de Manises al recálcul del Compte de Liquidació Definitiva de la Unitat d’Execució del Sector 3, Plaça de la Llenya.

El Jutjat estima que en la liquidació es van incloure indegudament els imports del cost del desviament de la xarxa de subministrament d’aigua i del col·lector de sanejament per import respectivament de 381.899,44 i 66.974,10€.

El pagament d’aquestes obres, dutes a terme per EMIVASA es va reclamar en el seu moment a l’Ajuntament, que no va abonar les obres tot i havent arribat a un acord sobre el preu a satisfer. No obstant això, es va decidir incloure el seu import en la Liquidació Definitiva perquè fos abonada per tots els propietaris inclosos en la UE. L’agent urbanitzador, Royal Urbis, malgrat haver recaptat les quotes no va satisfer l’import de les obres a EMIVASA.

Les conseqüències de tot això són:

1) S’ha de recalcular el Compte de Liquidació Definitiva, deduint de la mateixa 381.899,44 i 66.974,10€, que s’hauran de retornar, per Reyal Urbis, als interessats.

2) S’ha de pagar a EMIVASA les obres excloses del Compte Definitiu, import que Aigües de València està reclamant des de l’inici de la legislatura.

3) Com Royal Urbis està en concurs de creditors, és bastant improbable que faça front a les devolucions de l’excés de quotes, per la qual cosa hauran d’abonar-se per l’Ajuntament com a responsable subsidiari.

Així doncs, i en el pitjor i més probable dels escenaris, l’Ajuntament de Manises haurà de pagar dues vegades pel mateix (la factura impagada i aquest mateix import que van pagar els titulars de la UE i que ara s’ha de retornar), per no haver-se abonat en el seu moment les obres. En total, i sense explicar interessos, el deute ascendiria a 897.747,08€.

L’Ajuntament de Manises recurrirà aquesta sentència.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *