L’Ajuntament de Rafelbunyol aprova el Pla Territorial d’emergències i el d’inundacions

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha aprovat per unanimitat en ple el seu Pla Territorial d’Emergència Municipal, el I Pla d’Actuació Municipal front al Risc d’Inundacions i el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.

El Consistori s’adapta així a la normativa vigent i a la llei 13/2010 de la Generalitat Valenciana de Protecció Civil i Gestió de les Emergències que obliga que tots els municipis tinguen un Pla Territorial d’Emergències i a més, en aquells casos que tinguen riscos alts d’algun tipus, elaboren un pla per a afrontar-lo, com és el risc d’inundacions a Rafelbunyol.

La planificació municipal d’emergències recull en un document les normes i els procediments d’actuació que constitueixen els dispositius de resposta enfront de qualsevol situació d’emergència col·lectiva que poguera afectar el municipi de Rafelbunyol. Preveuen, entre altres, la creació d’un Centre de Coordinació Local, encapçalat pel mateix alcalde com a director del pla i integrat per tècnics municipals, bombers, sanitaris, Policia Local i voluntariat de Protecció Civil, contempla accions d’informació i actuació a la població, regula la xarxa viària de defensa i els punts de refugi, entre altres aspectes.

«Amb aquests plans tractem, en definitiva, de reduir danys i sobretot, evitar pèrdues humanes i materials. Per a la nostra Corporació és un orgull iniciar la seua posada en marxa», afirma l’alcalde Fran López.

«Aquest Ajuntament fins a aquesta aprovació no comptava amb una cosa tan elemental com aquests plans que ens permetrà estar previnguts davant circumstàncies adverses que necessiten una resposta ràpida, eficaç i sobretot planificada» assegura Alicia Piquer, primera tinent d’alcalde.

El Pla Territorial d’Emergència Municipal estableix els mecanismes per a coordinar una resposta més àgil per part dels efectius implicats en cas que es produïsquen situacions que posen en risc la seguretat del poble com poden ser fenòmens meteorològics, incendis urbans, accidents, concentracions urbanes, riscos procedents del patrimoni cultural o natural i fins i tot mesurades davant la desaparició d’alguna persona del veïnat.

Uns plans, revisats ja per l’Agència de Seguretat i resposta a les Emergències, i homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat Valenciana en el que es porta treballant des de fa un parell d’anys i que han pogut ser elaborats gràcies a una subvenció de 2021 de la Conselleria de Justícia. Interior i Administració Pública als ajuntaments locals.