L’Ajuntament del Puig posa en marxa un paquet de mesures davant l’emergència sanitària

El Govern Municipal del Puig de Santa Maria vol adoptar el primer paquet de mesures urgents davant l’emergència sanitària generada pel #Covid19, i les seues conseqüències econòmiques i socials a la nostra ciutat.

L’objectiu més immediat és alleujar la situació de les nostres empreses i autònoms, pal·liar els danys que la situació haja pogut tenir sobre la ciutadania i, per sobre de tot, que ningú es quede enrere en aquest moment tan complicat per a tots/es.

Les mesures aprovades són:

1. Suspensió del calendari de pagament de tributs previst per al mes d’abril. El cobrament de rebuts domiciliats s’ajorna al mes de juliol de 2020.

2. Deixar sense efecte el cobrament d’ocupació de domini públic amb taules i cadires per a l’exercici 2020.

3. Exenció de 6 mesos del pagament de la tasa d’ocupació del Mercat Municipal.

4. Reintegrament del 50% de la tasa del fem als comerços tancats. Com va per Diputació, esta cobrarà el 100%, així els comerços afectats hauran de sol.licitar a l’Ajuntament el reintegrament.
5. No es va a procedir a la suspensió de l’subministrament d’aigua per impagament dels rebuts:
– Esta mesura adoptada pel Govern, s’aplicarà als consumidors vulnerables, vulnerable sever o en risc d’exclusió social definits en la normativa vigent.
– En cas de no poder atendre el pagament dels rebuts, els consumidors hauran de dirigir en primer lloc a l’Ajuntament, com a titular de l’servei, per sol·licitar les ajudes pertinents que siguen procedents segons la seua situació.
– En estos casos, Aigües de València adoptarà les mesures necessàries per garantir el subministrament d’aigua mentres dure esta situació, en coordinació amb l’Ajuntament.
– Es procedirà a ampliar el període voluntari de pagament a 90 dies per a tots els clients del servei.

6. Agilitzar al màxim el pagament a proveïdors. L’Ajuntament compta amb liquiditat suficient per a agilitzar l’aprovació de factures al màxim per retallar els períodes de pagament. Esta mesura pot ajudar a les empreses que tinguen factures pendents. Aprovació diària de factures i pagament immediat.

7. Ampliació d’ajudes a polítiques socials i a l’atenció a famílies.

8. Reintegrament o compesanció de les quotes pagades en cursos i tallers i no disfrutats.

9. Sol·licitar al Govern que autoritze la disposició del superàvit municipal per implantar polítiques d’estímul econòmic en l’àmbit municipal, contribuint d’aquesta forma a pal·liar les conseqüències econòmiques que es deriven d’aquesta crisi sanitària.

10. Incrementar les ajudes i / o subvencions 2020 adreçades als sectors o associacions que fomenten el consum, el comerç i el sector gastronòmic local. Campanyes de foment del consum local, difusió del sector, noves polítiques de venda, etc.

11. Reforçar aquelles partides econòmiques, durant l’exercici 2020, per dur a terme mesures extraordinàries que activen l’economia local i que fomenten l’ocupació .