L’alcaldessa de Moncada detalla les mesures preses durant el primer mes de crisi sanitària

L’alcaldessa de Moncada, Amparo Orts, ha publicat un vídeo on explica en primera persona i en detall les mesures preses des de l’Ajuntament de la ciutat per a fer front a l’expansió de la Covid-19 i als efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia.

Orts explica a l’audiovisual que les principals iniciatives s’adrecen a mantindré els serveis bàsics municipals, parant especial atenció als col·lectius més vulnerables a través dels Serveis Socials Especialitzats. S’ha incidit en els mitjans de comunicació municipals per tal d’arribar a la ciutadania a través del web de l’Ajuntament i les xarxes socials, i s’ha establert un nou canal d’informació amb la publicació d’un ràdio podcast setmanal amb el resum de les iniciatives preses des dels diferents departaments municipals.

El servei d’atenció establert a les persones majors de 60 anys i amb situació de vulnerabilitat, la creació d’una guia de comerços oberts, l’ajornament dels tributs, les desinfeccions viàries realitzades a les vies públiques i edificis municipals i campanyes de conscienciació són algunes de les mesures que l’alcaldessa exposa al vídeo, que poden visualitzar al següent enllaç: https://youtu.be/CqZ5NpaVYZE