Les Escoles Infantils de Manises s’adapten a l’educació no presencial

Manises compta en l’actualitat amb 4 escoles infantils municipals de primer cicle que ara mateix, a causa de la situació d’emergència decretada pel Govern Estatal pel Covid-19, han hagut d’adaptar-se amb un pla d’actuació amb els alumnes i les pròpies famílies.

A l’inici de cada setmana, es facilita a totes les famílies activitats programades, fulles informatives, orientacions pel control d’esfínters, entre d’altres. Aquestes propostes naixen de la col·laboració constant de les orientadores dels centres que estan coordinant el treball de les educadores de la nostra localitat.

Segons paraules de la Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Manises, Amparo Martínez (APM- Compromís)  «la comunicació diària amb les famílies és fonamental. Tant les pròpies famílies com els xiquets i xiquetes necessiten una atenció integral per part de les seues educadores i orientadores  i nosaltres hem de respondre a aquestes necessitats».

A més a més, se segueix treballant en el Pla d’Acció Tutorial on es plasmen totes les actuacions d’atenció a l’alumnat; malgrat que les classes presencials estan paralitzades, mantenim una comunicació incessant i atenem a totes les famílies per a que es continue amb l’educació dels xiquets i xiquetes del nostre municipi.

.