Les famílies voten a favor de modificar la jornada escolar en 90 escoles i en 69 en contra

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport disposa de les primeres dades de participació i els resultats dels 162 centres educatius que ahir van fer les consultes per a determinar la modificació del canvi d’horari en la jornada escolar, 28 pertanyents a les comarques d’Alacant, 20 a les comarques de Castelló i 114 a les de València.

A hores d’ara es tenen les dades provisionals de 159 centres on es van fer les votacions ahir. Queden per verificar provisionalment dos centres de les comarques de València i un centre de les comarques de Castelló.

Podien votar 44.170 pares i mares en tot el territori valencià, 8.495 dels quals corresponen a les comarques d’Alacant, 6.309 a les comarques de Castelló i 29.366 a les comarques de València.

Del total del cens, han participat en el procés de votacions el 70,25 % de pares i mares en tot el territori. A les comarques d’Alacant el 74,74 % dels pares i mares; a les de Castelló, el 76,10 %, i a les de València, el 67,70 %.

Provisionalment, les famílies de 90 escoles d’Infantil i Primària han decidit, mitjançant consultes, canviar l’horari de la jornada escolar, i les famílies de 60 centres han decidit no canviar el tipus de jornada.

Pel que fa als resultats per comarques, dels 28 centres educatius convocats de les comarques d’Alacant es tenen dades de tots. D’aquests, en 20 centres s’ha votat a favor de la modificació de la jornada escolar i en 8 en contra.

A les comarques de Castelló hi havia 20 centres convocats i es tenen dades de 19. D’aquests, 9 centres han obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 10 el no.

A les comarques de València hi havia 114 centres convocats i es tenen dades de 112. D’aquests, 61 centres han obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 51 el no.

Una vegada coneguts els resultats definitius i atesos els possibles recursos d’alçada, el director general de Política Educativa dictarà, abans del període de matriculació per al pròxim curs, l’autorització o no definitiva del canvi de jornada escolar.

Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es farà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

Cal recordar que, actualment, en el curs 2017-2018, hi ha 522 centres que apliquen la jornada contínua. D’aquests, 341 pertanyen a les comarques d’Alacant, 44 a les de Castelló i 137 a les comarques de València.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *