Les obres de reordenació dels accessos al nucli de Nolla avancen a bon ritme

L’Ajuntament està portant endavant les obres de reordenació dels accessos al nucli de Nolla, que es troba separat del nucli de Meliana a la part sud del terme municipal. És el lloc on, a més, es troben tant la fàbrica Schneider Electric, la indústria més important del municipi, com el palauet de Nolla, un dels edificis més emblemàtics del poble i de la comarca. Es tracta d’una inversió de 494.292,80 € que permet abordar diferents aspectes en la millora de la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat viària. L’actuació es troba dins del Pla de Mobilitat Urbans Sostenible (PMUS).

Per a l’alcalde i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Josep Riera: “És important donar una resposta de connectivitat del nucli de Nolla amb el nucli de Meliana sobre la base dels vials i les infraestructures ja existents”. Així, d’una banda s’adequa tot el carrer l’Alba fins a l’alqueria de Romeu; de l’altra, es crea una ciclovia des del carril bici de la Via Xurra fins al camí del Quinzet seguint el traçat de la senda de la séquia Nova; i, finalment, es crea un vial nou, paral·lel a la senda, des del camí del Quinzet fins a la part est de la planta de Schneider Electric que dona accés tant a la fàbrica com als camps de l’àmbit.

Així, explica el màxim responsable: “Es millorarà notablement l’accessibilitat al nucli de Nolla per mitjà de la ciclovia, tant per al veïnat com per als treballadors i les treballadores de la fàbrica. A més, es generarà un accés nou directe, segur, i envoltat d’horta fins al palauet de Nolla, edifici emblemàtic de Meliana i tota una atracció cultural, arquitectònica i turística. Finalment, amb el nou accés a Schneider Electric es millora notablement la seguretat viària al camí del Barranquet en redirigir tot el trànsit dels camions als molls nous per a les operacions de càrrega i descàrrega, que actualment maniobren al camí del Barranquet mateix, un eix principal del trànsit comarcal d’oest a est”. Tota l’actuació s’ha fet amb els paràmetres d’integració paisatgística i de minimització de les afeccions tenint en compte el marc del Pla d’acció territorial de l’horta.

A més, Riera detalla: “La intervenció té dos avantatges més. D’una banda permet una reorganització de tota la planta de Schneider Electric per a optimitzar millor l’espai, modernitzar les instal·lacions, augmentar les línies de producció i crear nous llocs de treball. I, de l’altra, l’Ajuntament aconsegueix per part de l’empresa, d’acord amb el conveni firmat al seu dia, la cessió de 358,93 m2 a l’entorn del palauet. Això alliberarà la pressió de les naus sobre l’edifici, especialment a la part nord”. Cal tindre en compte que en el cas de la indústria elèctrica estem parlant de l’activitat econòmica més important del municipi, que dona treball a unes 500 persones de Meliana i de la comarca. Mentre que l’espai que s’allibera a l’entorn del palauet permet també replantejar tot el projecte de rehabilitació de l’edifici en poder ubicar a l’exterior tots els elements complementaris que han de garantir-ne el ple ús, com ara els lavabos i l’ascensor. A més de permetre una reducció dels costos de rehabilitació molt considerable.

Per a concloure, l’alcalde afig: “Hem sigut molt escrupolosos en la definició de la intervenció, tant amb l’entorn de l’horta com buscant la complicitat i el consens de tot el món: el veïnat del nucli de Nolla, els llauradors de l’àmbit, la séquia de Montcada i l’empresa Schneider. Ha sigut un treball intens d’estudi i de diàleg”. En aquest sentit, cal valorar la implicació del Departament d’Urbanisme municipal i de l’equip redactor del projecte.