L’Escola d’Adults de Torrent, dotada amb dos desfibril·ladors

L’Escola d’Adults de Torrent, Centre Públic de Formació de Persones Adultes, compta amb el nou any amb una dotació inestimable: els dos locals on s’imparteixen els ensenyaments disposen de sengles desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).

El desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA) és un aparell electrònic portàtil que diagnostica i tracta la parada cardiorespiratòria, restablint un ritme cardíac efectiu elèctrica i mecànicament. La desfibril·lació consisteix en emetre un impuls de corrent continu al cor, despolaritzant simultàniament totes les cèl·lules miocardíaques, i pot reprendre el seu ritme elèctric normal o un altre eficaç. La fibril·lació ventricular és la causa més freqüent de mort sobtada.

El DESA és molt eficaç per a la major part de les anomenades aturades cardíacs, que en la seva major part són degudes a que el cor fibril·la i el seu ritme no és l’adequat; aquests equips bàsicament tornen el ritme adequat al cor. El DESA analitza el ritme cardíac, identifica les arítmies potencialment mortals i administra, si escau, una descàrrega elèctrica per tractar de restablir el ritme normal.

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental, i destaquen entre aquestes la mort sobtada cardíaca, com a resultat d’una aturada cardíaca secundària principalment a la fibril·lació ventricular. Aquest ritme cardíac caòtic representa entre el 75 % i el 80 % de les morts sobtades d’origen cardíac i requereix d’atenció immediata, ja que per cada minut que es retarda el seu tractament adequat es redueix en un 10 % la possibilitat de supervivència de la persona que la pateix.

Amb aquesta premissa, el Consell de la Generalitat Valenciana ha publicat el DECRET 159/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari, a la Comunitat Valenciana. En aquest Decret, s’estableix que entre els espais públics obligats a disposar del DESA es troben el Centres educatius amb un aforament igual o superior a 1.500 persones, com és el cas de l’Escola d’Adults de Torrent.

Amb aquesta dotació, l’Escola d’Adults de Torrent es converteix en una de les primeres institucions educatives valencianes que compten amb desfibril·lador, i esdevé en Espai Cardioprotegit, aquell que compta amb desfibril·ladors externs semiautomàtics de fàcil accés per als primers intervinents, per a aconseguir la desfibril·lació abans que haja transcorregut el temps màxim recomanable des que ha ocorregut l’aturada cardíaca.
El Centre compta amb dos desfibriladors semiautomàtics Zoll AEC Plus que s’han instal·lat en els dos locals dels quals disposa, un en Plaça Sant Pasqual i l’altre en les instal·lacions del carrer Marco. Així mateix, tot el personal del centre ha realitzat cursos de formació en primers auxilis, dins del projecte de formació anual. De manera especial, el professorat i el personal no docent han realitzat la formació bàsica en reanimació cardiopulmonar i en l’ús bàsic del desfibril·lador.

El Centre d’EPA considera que una parada cardíaca pot ocórrer a qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc, i que són fonamentals tots els esforços que es realitzen per salvar la vida d’una persona que es puga trobar en una aturada cardiorespiratòria. La millor manera d’aconseguir una major supervivència és un tractament adequat i precoç de les víctimes a través d’una correcta Reanimació Cardiopulmonar (RCP). També, l’accés ràpid i fàcil als Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics (DESA), per personal no sanitari capaç de procurar a la víctima assistència abans que transcorreguen els primers minuts després de la parada cardíaca, és fonamental per a augmentar les probabilitats d’èxit de la reanimació, sempre seguint els protocols i en comunicació amb el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) a través del telèfon d’emergències 112.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *